Hải Dương: Tăng cường quản lý ao, hồ, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường quản lý ao, hồ, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh.
Linh thiêng 'Lễ tế trời đất trên núi Ngũ Nhạc' ở Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc Hải Dương: Khai hội truyền thống mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023 2.400 tân binh Hải Dương lên đường nhập ngũ

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại báo cáo số 10/BC-TNMT ngày 10/1/2023, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành văn bản số 297/UBND-VP về việc tăng cường quản lý ao, hồ, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh.

Hải Dương: Tăng cường quản lý ao, hồ, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh
Tăng cường quản lý ao, hồ, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp, đề xuất điều chỉnh, bổ sung hồ, ao, đầm không được san lấp (đảm bảo các điều kiện theo quy định) trong đợt rà soát năm 2022, trình UBND tỉnh phê duyệt; Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn công tác quản lý, khai thác, sử dụng các hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, việc thực hiện danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp; xử lý nghiêm những vi phạm trong quá trình quản lý, thực hiện theo quy định.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác quản lý, thực hiện các biện pháp bảo vệ hồ, ao, đầm không được san lấp tại địa phương; Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra để chủ động ngăn chặn, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, lợi ích của ao, hồ, đầm, phá trong điều hòa nguồn nước, bảo tồn văn hóa, bảo vệ đa dạng sinh học, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc bảo vệ ao, hồ, đầm, phá không được san lấp.

Hoàng Duy
Phiên bản di động