Hải Dương: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản 5 khu vực ở Chí Linh

Mới đây, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2023.
Sẽ công bố quyết định đưa Lễ hội truyền thống Đền Tranh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Hải Dương: Tìm nhà thầu cho dự án nâng cấp 12 trung tâm y tế tuyến huyện Hải Dương: Ăn mừng được ra tù "quá đà", lại dính án tội hủy hoại tài sản

Cụ thể, 5 khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được đấu giá quyền khai thác đều nằm trên địa bàn TP Chí Linh.

Trong đó có 2 khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản, gồm khu mỏ đất đồi Hang Hổ ở phường Hoàng Tiến và mỏ đất đồi Ông Sao ở phường Hoàng Tân, Bến Tắm.

Hải Dương: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản 5 khu vực ở Chí Linh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương chủ trì tham mưu UBND tỉnh thành lập hội đồng đấu giá để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Còn 3 khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản, gồm mỏ đất đá làm nguyên liệu sản xuất cát nhân tạo ở đồi Đại Bộ, phường Hoàng Tân và xã Bắc An; mỏ đất đá tại núi Trại Tường thuộc phường Phả Lại; mỏ đất đá làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói ở đồi Trại Mét và Trại Quan ở phường Bến Tắm.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu UBND tỉnh thành lập hội đồng đấu giá để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Thời gian thực hiện trong năm 2023.

Trường hợp khu vực nào chưa thực hiện được công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong năm 2023 sẽ được chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong các năm tiếp theo…

Trước đó, với mục tiêu, bảo vệ và quản lý chặt chẽ khoáng sản chưa khai thác, xử lý triệt để vấn đề khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, ngày 3/2, UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết đinh phê duyệt phương án phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Hoàng Duy
Phiên bản di động