Hà Nội: 140 trường công lập tuyển đủ chỉ tiêu vào lớp 6

Sau 3 ngày tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 năm học 2021 - 2022, đã có 140 trường trên địa bàn Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh.
Phiên bản di động