Đẩy mạnh triển khai công tác dân số, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân

Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch, công tác dân số trên địa bàn huyện và ký cam kết phòng chống dịch, giao chỉ tiêu công tác dân số năm 2023.
Yên Bái chính thức vận hành ứng dụng Công dân số YenBai-S

Trong năm 2022, tình hình dịch COVID-19 cũng như các dịch bệnh khác trên địa bàn quận được kiểm soát tốt, các ca bệnh được giám sát, phát hiện, khoanh vùng, xử lý kịp thời, không có ổ dịch lớn, phức tạp xảy ra.

Đối với công tác dân số, huyện Ứng Hoà đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức thay đổi hành vi của người dân trong công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ).

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Huyện duy trì mức sinh thay thế; giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; tiếp tục giảm số người sinh con thức 3 trở lên một cách bền vững, chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được nâng lên…

Trong năm 2023, huyện Ứng Hòa phấn đấu UBND từ cấp huyện đến xã, thị trấn xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh, kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 sát với tình hình thực tế của địa phương.

Toàn huyện bố trí sẵn sàng lực lượng tại chỗ, lực lượng tăng cường theo các cấp độ dịch tại địa phương; UBND các xã, thị trấn xây dựng lực lượng cộng tác viên y tế - dân số, đội xung kích diệt bọ gậy… nhằm hỗ trợ cơ quan y tế địa phương thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế dự phòng đóng trên địa bàn huyện thực hiện khai báo, báo cáo bệnh truyền nhiễm qua hệ thống báo cáo trực tuyến; 100% các cơ sở tiêm chủng đóng trên địa bàn triển khai thực hiện hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia;

100% cán bộ y tế trong hệ thống giám sát xử lý, cấp cứu điều trị các loại dịch bệnh, các lực lượng tham gia, hỗ trợ phòng chống dịch từ huyện đến cơ sở được tập huấn để nắm vững kiến thức, kỹ thuật về công tác phòng chống dịch bệnh...

Trong công tác dân số, huyện cũng đặt mục tiêu cụ thể bao gồm giảm tỷ lệ sinh con tứ 3 trở lên 0,2% so với năm 2022; Tỷ lệ người cao tuổi được khám định kỳ trong năm là 95%; Tỷ lệ sàng lọc trước sinh 80%; Sàng lọc sơ sinh 89%; Trên 40% nam, nữ trong độ tuổi kết hôn được tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân; Số người áp dụng biện pháp tránh thai mới trên 9.000 người; Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh sản sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt trên 72%.

Ông Ngô Tiến Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch bệnh ở người; Công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) huyện Ứng Hoà yêu cầu: "Đối với công tác phòng chống dịch bệnh Ban chỉ đạo các xã, thị trấn ngay từ đầu năm chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt là dịch bệnh mới nổi, tái nổi như COVID-19, sốt xuất huyết theo phương châm bốn tại chỗ; kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh mạng lưới cộng tác viên, tổ giám sát, đội xung kích phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc thông điệp 2k phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền người dân thực hiện tốt tiêm vắc xin COVID-19".

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, giám sát các thôn xóm, khu phố, cụm dân cư, chủ động tổ chức tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo tình huống diễn biến của dịch.

Các đơn vị tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh đồng thời xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Đối với công tác DS-KHHGĐ, các đơn vị cần tiếp tục quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân số; các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, thôn xóm khu phố thực hiện và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Tổ chức triển khai các hội nghị, tọa đàm, các buổi truyền thông, tìm các giải pháp, hiệu quả nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, tỷ lệ mất cân bằng giới tính.

Đồng thời, các đơn vị tổ chức ký giao ước thi đua đối với các thôn, xóm; cam kết thực hiện chính sách DS-KHHGĐ đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại địa phương; cấp ủy chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội phải xác định việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là tiêu trí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và các xã, thị trấn.

Phương Thu
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động