Đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Y tế Thủ đô

Sở Y tế vừa có Công văn số 619/SYT-KHTC về việc viết bài giới thiệu điển hình thực hiện chuyển đổi số gửi các đơn vị trong ngành Y tế Hà Nội.
Phát động cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần thứ VI Đoàn lãnh đạo Bộ Y tế thăm nạn nhân vụ tai nạn giao thông tại Quảng Nam

Theo đó, Sở Y tế nhận được Công văn số 344/STTT-CNTT ngày 16/2/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc viết bài giới thiệu điển hình thực hiện chuyển đổi số năm 2022, với mục đích chia sẻ, phổ biến các câu chuyện điển hình về chuyển đổi số thành công trong các lĩnh vực chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của cơ quan, đơn vị tham khảo, nhân rộng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Về nội dung bài viết, mỗi câu chuyện bao gồm tối thiểu các nội dung sau: Tên câu chuyện; Tên người viết; Tóm tắt kết quả, giá trị mang lại từ chuyển đổi số trong câu chuyện (khoảng dưới ¼ trang A4); Bối cảnh xuất hiện vấn đề, bài toán cần giải quyết, khó khăn, thách thức; Cách làm, giải pháp thực hiện để giải quyết vấn đề (nhấn mạnh yếu tố ứng dụng hiệu quả công nghệ số); Ước tính tổng kinh phí thực hiện; Kết quả, hiệu quả, giá trị mang lại (bao gồm cả hiệu quả về kinh phí); Bài học kinh nghiệm rút ra; Khuyến nghị, định hướng phát triển, nhân rộng bài học thành công.

Độ dài bài viết, mỗi câu chuyện khoảng 5 trang khổ A4. Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiên cứu, rà soát, có bài viết chia sẻ câu chuyện chuyển đổi số thành công năm 2022 tại đơn vị và gửi về Sở Y tế trước ngày 24/2/2023.

Phương Thu
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động