Dám làm, dám chịu trách nhiệm thì việc khó cũng thuận

Di dời, tháo dỡ du thuyền cũ nát, nhất là bến thuyền Potomac - tài sản thi hành án - ra khỏi Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) là một việc “khó”. Thế nhưng từ khi thực hiện chỉ đạo của TP, cả hệ thống chính trị, ngành chức năng quận Tây Hồ đều thể hiện quyết tâm, đồng lòng thực hiện, “dám làm, dám chịu trách nhiệm”, đến nay chiếc tàu cuối cùng - Potomac - cũng đang trong giai đoạn nước rút để hoàn thành công việc tháo dỡ, di chuyển ra khỏi Hồ Tây, dự kiến hoàn thành khoảng trung tuần tháng 7/2023.
Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm chung tay xây dựng môi trường sống và làm việc không khói thuốc Cán bộ, đảng viên quận Tây Hồ học tập chuyên đề về đảm nhận việc mới, việc khó Khẳng định tư duy đổi mới, trách nhiệm của cấp ủy trong những việc mới, việc khó

Di dời, tháo dỡ du thuyền cũ nát, nhất là bến thuyền Potomac - tài sản thi hành án - ra khỏi Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) là một việc “khó”. Thế nhưng từ khi thực hiện chỉ đạo của TP, cả hệ thống chính trị, ngành chức năng quận Tây Hồ đều thể hiện quyết tâm, đồng lòng thực hiện, “dám làm, dám chịu trách nhiệm”, đến nay chiếc tàu cuối cùng - Potomac - cũng đang trong giai đoạn nước rút để hoàn thành công việc tháo dỡ, di chuyển ra khỏi Hồ Tây, dự kiến hoàn thành khoảng trung tuần tháng 7/2023.

Hòa - Duy - Mạnh
Phiên bản di động