Đại học Quốc gia Hà Nội đứng đầu Bảng xếp hạng trường đại học Việt Nam năm 2023

Bảng xếp hạng các trường đại đại học của Việt Nam - Viet Nam's University Rankings (VNUR) vừa công bố tốp 100 trường đại học trong nước năm 2023.
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố cấu trúc, đề cương bài thi ĐGNL 2023 Tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội trải nghiệm hành trình về nguồn Đại học Quốc gia Hà Nội công bố 8 đợt thi đánh giá năng lực năm 2023

VNUR là bảng xếp hạng các trường đại học của Việt Nam đầu tiên được công bố trong lãnh thổ Việt Nam, dựa vào các tiêu chuẩn và tiêu chí phù hợp với thực tiễn cũng như các định hướng về chuẩn mực và chất lượng của giáo dục đại học Việt Nam và các nguyên tắc xếp hạng quốc tế.

Đại học Quốc gia Hà Nội đứng đầu Bảng xếp hạng trường đại học Việt Nam năm 2023

VNUR tiến hành việc xếp hạng các trường đại học Việt Nam thông qua việc thu thập, xử lý số liệu theo các tiêu chuẩn quy định. Ngoài thông tin về xếp hạng chung, người đọc có thể tham khảo các khía cạnh xếp hạng trường đại học theo loại hình công lập hoặc tư thục, theo vùng/miền, theo tỉnh/thành, theo khối ngành...

Bảng xếp hạng sẽ giúp học sinh phổ thông, phụ huynh học sinh nắm được các thông tin cơ bản về các trường đại học Việt Nam, từ đó có thể chọn trường phù hợp. Đây cũng là một trong những công cụ đánh giá mà các doanh nghiệp, các trường đại học trong và ngoài nước có thể sử dụng để lựa chọn trường liên kết và hợp tác.

Phạm Mạnh
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động