Công an TP Hà Nội bổ nhiệm 332 điều tra viên ở cấp xã

Công an TP Hà Nội vừa tổ chức công bố và trao các quyết định bổ nhiệm 332 điều tra viên ở cấp xã tại 277/579 xã, phường, thị trấn thuộc 30 Công an quận, huyện, thị xã.
Công an Hà Nội trao thưởng cho 26 tập thể và cá nhân trong hội thi điều lệnh Công an TP Hà Nội khánh thành 2 trụ sở công an xã ở Mê Linh Công an Hà Nội tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Những điều tra viên được bổ nhiệm là Trưởng, Phó Công an cấp xã.

Trong 332 người được bổ nhiệm có 128 điều tra viên trung cấp và 204 sơ cấp.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao các quyết định bổ nhiệm.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí Trưởng, Phó Công an cấp xã

Theo Công an TP Hà Nội, việc bổ nhiệm được thực hiện theo phương án của Bộ Công an về triển khai tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc cơ quan điều tra các cấp trong Công an Nhân dân và đảm bảo nguồn lực bổ nhiệm điều tra viên nhằm nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò của Công an cấp xã trong phòng, chống tội phạm nói chung và tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm nói riêng, đáp ứng yêu cầu giải quyết vụ việc ngay tại địa bàn cơ sở.

Phát biểu tại lễ công bố, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, việc bổ nhiệm điều tra viên Trưởng, Phó Công an cấp xã là chủ trương đúng đắn, nhu cầu cấp thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ngay từ cấp cơ sở... từng bước xây dựng lực lượng Công an cấp xã thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng yêu cầu, các điều tra viên tại Công an cấp xã cần xác định chức trách, nhiệm vụ được giao, khẩn trương tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi địa bàn cấp xã được bố trí; đồng thời bám sát quy định của Luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự để thực hiện theo đúng quy định.

Công an các đơn vị cần tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ để tiếp tục bổ nhiệm điều tra viên Công an cấp xã các xã, phường, thị trấn còn lại, đảm bảo mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất một điều tra viên.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao các quyết định bổ nhiệm.
Đại diện các đồng chí nhận quyết định bổ nhiệm.

Thời gian tới, Công an TP tiếp tục quán triệt và triển khai Hướng dẫn số 15/HD-BCA-V03, ngày 29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an, kết hợp thực hiện, kiện toàn lực lượng Công an xã theo Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 25/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương, phấn đấu bố trí điều tra viên tại 100% Công an cấp xã theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra.

Cũng theo Công an TP, điều tra viên cấp xã có nhiệm vụ, quyền hạn trực tiếp tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xác minh sơ bộ nguồn tin báo, tổ giác tội phạm theo quy định tại khoản 3, Điều 146, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2021.

Điều tra viên Công an cấp xã cũng sẽ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và tiến hành điều tra những vụ án hình sự ít nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã được bố trí theo quyết định phân công của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện theo quy định tại Điều 53, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và Điều 37, Bộ luật Tố tụng hình sự, sửa đổi bổ sung năm 2021; Đồng thời, tham mưu tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo tội phạm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT ngày 29/11/2017, sửa đổi, bổ sung năm 2021.

Hoa Thành
Phiên bản di động