Chuyển đổi số - nhân tố quyết định nâng cao sức cạnh tranh của Hải Dương

Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII đã xác định phương hướng và mục tiêu giai đoạn 2020 - 2025, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số là nhân tố quyết định để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của tỉnh trước mắt cũng như lâu dài.
Đến năm 2025, Hải Dương giảm 28 đơn vị hành chính cấp xã Hải Dương: Đề nghị thu hồi đất đối với dự án của Công ty Cổ phần Vinamit Hải Dương: Sắp có cụm công nghiệp nghìn tỷ tại Nam Sách

Sáng 26/3, tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hải Dương năm 2024 với chủ đề “Chuyển đổi số kiến tạo mô hình công dân số".

undefined
Các đại biểu đã bấm nút khai trương Ứng dụng dành cho người dân Smart-HaiDuong và Cổng thông tin điện tử liên thông 3 cấp tỉnh Hải Dương.

Đến dự có: Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; ông Hồ Đức Thắng, Quyền Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương trong tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng cho biết, Hải Dương là một trong những tỉnh đầu tiên trên toàn quốc ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số.

Ngày 26/3/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tỉnh đã lấy ngày ban hành nghị quyết ngày 26/3 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số của tỉnh.

undefined
Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định phương hướng và mục tiêu giai đoạn 2020 - 2025 là cơ cấu lại kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số.

Đây cũng là chiến lược xuyên suốt, bao trùm của tỉnh. Trong đó, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số là nhân tố quyết định để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của tỉnh trước mắt cũng như lâu dài.

Tỉnh Hải Dương đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển hạ tầng và dịch vụ phục vụ cho chuyển đổi số, ưu tiên ứng dụng một số công nghệ cốt lõi có thể đi tắt đón đầu và có khả năng bứt phá mạnh mẽ để tạo ra các mô hình, sản phẩm, dịch vụ mới có giá trị cao.

Đây cũng là các giải pháp ưu việt mang đến hiệu quả thiết thực cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp khi áp dụng công nghệ mới vào quá trình sản xuất, vận hành, cung cấp dịch vụ, hướng đến phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn liền với các thế mạnh và tiềm lực của địa phương.

undefined
Các đại biểu tham quan gian hàng số.

Trong 3 năm triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU, các cấp ủy đảng, chính quyền và địa phương đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, tỉnh Hải Dương 2 năm đạt xếp hạng thứ 14 và 1 năm đạt xếp hạng thứ 13 trong 63 tỉnh, thành phố trên cả nước về mức độ chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh để thúc đẩy chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực cần phải có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy cho người dân về chuyển đổi số.

Cùng với đó, tỉnh cần phải thu hút được sự đầu tư của các doanh nghiệp, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số; huy động và phát huy tốt các nguồn lực trong xã hội phục vụ cho chuyển đổi số.

Một trong những mục tiêu quan trọng của chuyển đổi số chính là nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc; việc ra mắt và đưa vào hoạt động ứng dụng dành cho người dân Smart-HaiDuong và Cổng thông tin điện tử liên thông 3 cấp là cầu nối hữu hiệu giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp đối thoại với chính quyền, tham gia xây dựng và triển khai các chính sách, giải pháp, dịch vụ... thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng và phát triển đô thị thông minh, góp phần thúc đẩy hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

undefined
Toàn cảnh sự kiện Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị của tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về ứng dụng Smart-HaiDuong và Cổng thông tin điện tử liên thông 3 cấp của tỉnh, đồng thời triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân cài đặt, khai thác, sử dụng các ứng dụng này.

Năm 2024, Thủ tướng Chính phủ định hướng là năm “Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột gồm: Công nghiệp, công nghệ thông tin; số hóa các ngành kinh tế; quản trị số; dữ liệu số - động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”, tỉnh Hải Dương sẽ tập trung xây dựng đồng bộ chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số thực sự trở thành động lực quan trọng, quyết định thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển nhanh và bền vững.

Tại sự kiện, các đại biểu đã bấm nút khai trương ứng dụng dành cho người dân Smart-HaiDuong, Cổng thông tin điện tử liên thông 3 cấp tỉnh Hải Dương và phát động cuộc thi trực tuyến “Nét đẹp đoàn viên” trên app Smart-HaiDuong cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn tỉnh.

Hoàng Duy
Phiên bản di động