Hà Nội

Chưa đủ nguồn cán bộ chuyên sâu lĩnh vực quy hoạch, nông thôn

Công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã thuộc TP vẫn còn nhiều khó khăn, chưa có sự đồng bộ. Trong đó, một số địa phương chưa bảo đảm đủ nguồn cán bộ, công chức có chuyên sâu đối với các lĩnh vực chuyên ngành như quy hoạch kiến trúc, kinh tế nông nghiệp, du lịch nông thôn…
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội trao huy hiệu Đảng tại huyện Mê Linh Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng Nhân rộng các mô hình "dân vận khéo" của lực lượng vũ trang

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, diễn ra sáng nay (16/11) dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Hội nghị đã nghe quán triệt 2 văn bản quan trọng của Ban Thường vụ Thành ủy gồm: Đề án số 34-ĐA/TU ngày 6/11/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã thuộc TPHà Nội đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 188-KH/TU ngày 6/11/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ các ban, ngành, Sở TP và các quận, huyện, thị xã.

Chưa đủ nguồn cán bộ chuyên sâu lĩnh vực quy hoạch, nông thôn
Quang cảnh hội nghị

Chất lượng cán bộ cấp xã còn hạn chế

Theo số liệu thống kê đến 31/12/2022 tổng số cán bộ, công chức cấp xã của TP Hà Nội là 11.473 người (5.405 cán bộ và 6.068 công chức). Trong đó, số lượng cán bộ chủ chốt cấp xã là 3.622 người; tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 17,9%; 100% cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học trở lên (đại học trở lên chiếm 99,9%) và trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên (cao cấp, cử nhân chiếm 18%).

Đa số cán bộ chủ chốt cấp xã đã phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; có kinh nghiệm thực tiễn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Đồng thời, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo những chuyển biến tích cực về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn.

Mặc dù đội ngũ cán bộ chủ chốt, công chức các phường cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chính quyền đô thị ở cơ sở, tuy nhiên trên thực tế, nhận thức và sự quan tâm của một số cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư cấp ủy về công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã còn hạn chế, thiếu giải pháp đột phá. Trong khi đó, tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 35 tuổi còn thấp (mới chiếm 5,0%); quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ cấp xã chậm đổi mới, chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện trong giai đoạn mới, vị trí việc làm cán bộ, công chức cấp xã chưa hoàn thiện.

Trên cơ sở đó, Đề án số 34-ĐA/TU đề ra các nhóm mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể cũng như giải pháp triển khai thực hiện; trong đó, mục tiêu đến năm 2025 bố trí đủ 100% số lượng cán bộ cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã theo quy định, đáp ứng vị trí việc làm, khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh. Phấn đấu tỷ lệ cán bộ chủ chốt cấp xã trẻ dưới 35 tuổi đạt tối thiểu 10%, giữ vững tỷ lệ cán bộ nữ đạt tối thiểu 15%, phấn đấu trong ban thường vụ đảng ủy xã, phường, thị trấn có cán bộ nữ.

Chưa đủ nguồn cán bộ chuyên sâu lĩnh vực quy hoạch, nông thôn
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo triển khai các văn bản của Thành ủy về công tác cán bộ

Trong khi đó, Kế hoạch số 188-KH/TU là tăng cường, bổ sung cán bộ có năng lực, chuyên môn phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cho các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có khó khăn, khuyết thiếu nguồn nhân sự; tăng cường nguồn nhân lực cho cơ sở để thực hiện phân cấp, ủy quyền; Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ; nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng, trong quy hoạch được rèn luyện thực tiễn.

Đồng thời, bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ; khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và cục bộ, khép kín; tránh sức ỳ, phát huy sự đổi mới, tích cực, tạo động lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ; tạo nguồn cán bộ đảm bảo tính liên thông, đồng bộ trong công tác cán bộ của TP.

Kế hoạch đề ra yêu cầu làm tốt công tác chính trị tư tưởng, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng và đúng thẩm quyền. Trong đó, cách làm phải khoa học, thận trọng, chặt chẽ, có lộ trình cụ thể, phù hợp tình hình thực tiễn, cân đối, hài hoà, đảm bảo giữ được sự ổn định, tránh xáo trộn lớn trong đội ngũ cán bộ các địa phương, đơn vị.

Chú trọng công tác tạo nguồn và đào tạo cán bộ

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận đánh giá cao ý nghĩa, mục đích cũng như các giải pháp mà Ban Thường vụ Thành ủy đề ra trong Đề án số 34-ĐA/TU và Kế hoạch số 188-KH/TU. Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tế tại các địa phương hiện nay trong việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã gặp những thuận lợi, khó khăn gì. Trên cơ sở đó, các đại biểu cho rằng cần rà soát, đánh giá đúng, đầy đủ về thực trạng đội ngũ cán bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong đó, xác định rõ những hạn chế, khó khăn trong việc bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là việc đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm. Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện, cụ thể hóa các tiêu chí, tiêu chuẩn chức danh, chức vụ và yêu cầu vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công tác của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong khi đó, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của TP giải đáp một số kiến nghị của các đơn vị cũng như đưa ra các đề xuất để triển khai 2 văn bản quan trọng này về công tác cán bộ cấp xã của TP Hà Nội thời gian tới.

Chưa đủ nguồn cán bộ chuyên sâu lĩnh vực quy hoạch, nông thôn
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh tầm quan trọng việc triển khai hiệu quả Đề án số 34-ĐA/TU và Kế hoạch số 188-KH/TU trong công tác cán bộ ở cơ sở.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã thuộc TP vẫn còn nhiều khó khăn, chưa có sự đồng bộ. Trong đó, một số địa phương chưa bảo đảm đủ nguồn cán bộ, công chức có chuyên sâu đối với các lĩnh vực chuyên ngành như quy hoạch kiến trúc, kinh tế nông nghiệp, du lịch nông thôn…

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị các đơn vị xác định đây là việc khó, nên phải triển khai thường xuyên, kiên trì. Trong đó, các địa phương phải chú trọng công tác tạo nguồn, không chỉ tại chỗ mà cả những Sở, ngành của TP. Đồng thời, các đơn vị có thể đặt hàng đào tạo đối với các trường đại học trên địa bàn TP để tạo nguồn cán bộ, công chức; chủ động cập nhật kiến thức cho các đối tượng này. Cùng với đó, phải không ngừng đổi mới nội dung cũng như phương thức đào tạo các bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả và sát với tình hình thực tiễn hiện nay của từng địa phương.

“Trên cơ sở 2 văn bản quan trọng này của Ban Thường vụ Thành ủy, đề nghị các địa phương phải đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp cũng như với mỗi cán bộ, công chức ở địaphương. Trong tháng 12 này, các đơn vị phải xây dựng xong kế hoạch hoặc đề án thực hiện 2 văn bản này của Thành ủy. Căn cứ thực tiễn, các đơn vị triển khai một cách công tâm, khách quan, dân chủ và phải đặt lợi ích tập thể lên trên hết” - đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt việc luân chuyển, điều động và biệt phái cán bộ, trong đó đặc biệt chú trọng đến các chế độ, chính sách cho đối tượng này. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, các địa phương phải rà soát lại bằng cấp chuyên môn và có kế hoạch đào tạo thường xuyên để đáp ứng yêu cầu công việc.

Tú Linh
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động