Chính thức trình Chính phủ mức tăng lương tối thiểu năm 2024

Hội đồng Tiền lương quốc gia đã chính thức đề xuất Chính phủ mức tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024 ở mức 6%.
Chính thức chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 Công đoàn muốn lương tối thiểu vùng năm 2024 tăng từ 6,5 - 7,3%

Hội đồng tiền lương quốc gia vừa chính thức khuyến nghị với Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 từ ngày 1/7/2024.

Theo đó, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã chính thức đề xuất Chính phủ mức tăng lương tối thiểu vùng ở mức 6%.

Cụ thể, lương vùng I nâng lên 4,96 triệu đồng; vùng II là 4,41 triệu đồng; vùng III là 3,86 triệu đồng và vùng IV đạt 3,45 triệu đồng.

Chính thức trình Chính phủ mức tăng lương tối thiểu năm 2024
Ảnh minh họa.

Đối với mức lương tối thiểu giờ cũng tăng tương ứng 6% từ giữa năm 2024. Cụ thể, vùng I lên 23.800 đồng; vùng II lên 21.200 đồng; vùng III là 18.600 đồng; vùng IV là 16.600 đồng.

Theo đề xuất của Hội đồng Tiền lương quốc gia, thời điểm tăng được hội đồng đề xuất từ ngày 1/7/2024, đồng bộ với chủ trương của Đảng về thời điểm thực hiện cải cách tiền lương khu vực Nhà nước, đảm bảo thời gian để doanh nghiệp chuẩn bị phương án, nguồn lực để thực hiện.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2023, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã nhóm họp phiên thứ 2 thảo luận, thông qua phương áp đề xuất Chính phủ về tăng lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2024.

Kết thúc phiên họp, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 là 6% để đề xuất Chính phủ.

Theo đánh giá của Hội đồng Tiền lương quốc gia, lương tối thiểu tăng 6% là hài hòa, chia sẻ khó khăn của cả lao động và chủ doanh nghiệp.

Trước đợt đề xuất điều chỉnh này, từ ngày 1/7/2022, lương tối thiểu tháng tăng thêm 6%, tương ứng 180.000 - 260.000 đồng so với trước đó.

Cụ thể, lương tối thiểu vùng I là 4,68 triệu đồng; vùng II 4,16 triệu đồng, vùng III 3,64 triệu đồng và vùng IV là 3,25 triệu đồng.

Hậu Lộc
Phiên bản di động