Bài 2 - Vĩnh Phúc quyết tâm tăng tốc thực hiện các mục tiêu năm 2024

Năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc đặt ra mục tiêu tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 30.000 tỷ đồng; thu hút 400 triệu USD vốn FDI và 5.500 tỷ đồng vốn DDI...
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, làm việc tại Vĩnh Phúc Thanh niên huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) xây dựng công trình ý nghĩa Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tặng quà Tết cho các gia đình khó khăn

Đánh giá cán bộ bằng sản phẩm thông qua thực hiện các chỉ tiêu được giao

Để thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết, trong bối cảnh tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn, với quyết tâm chính trị cao nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện hiệu quả việc đánh giá cán bộ bằng sản phẩm thông qua việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho 48 người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bảo đảm tiến độ kế hoạch đề ra.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trọng tâm là kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng đến an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm an toàn môi trường sống, điều kiện sống tốt nhất cho người dân; từng bước xây dựng con người Vĩnh Phúc “Tiên phong, Sáng tạo, Khát vọng, Đổi mới”.

undefined
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Cùng với đó, tỉnh Vĩnh Phúc cũng sẽ tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách các thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tập trung thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, xác định những nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ; quyết liệt giải quyết các điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, dự án hạ tầng; triển khai đồng bộ quy hoạch tỉnh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với thanh tra, kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm người đứng đầu.

Một số đại biểu đề nghị Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tiếp tục có các giải pháp để khơi thông nguồn lực trong Nhân dân, doanh nghiệp góp phần thúc đẩy sự phát triển; bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030; tiếp tục triển khai thực hiện việc xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu tại các địa phương…

Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tặng Bằng khen cho 6 cá nhân thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và tổ chức giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho người đứng đầu năm 2024 đối với 48 đồng chí. Trong đó, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được giao 3 nhiệm vụ; các huyện, thành phố giữ nguyên 5 nhóm nhiệm vụ nhưng giảm số lượng nhiệm vụ trong các nhóm bảo đảm các nhiệm vụ được giao phải bám sát các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tiếp tục giao những việc khó, việc phức tạp chưa hoàn thành trong năm 2023 để thực hiện đạt kết quả cuối cùng và căn cứ vào tình hình thực tế của các địa phương, cơ quan, đơn vị để lựa chọn giao những việc khó, việc mới.

Bài 2 - Vĩnh Phúc quyết tâm tăng tốc thực hiện các mục tiêu năm 2024
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn phát biểu tại một hội nghị.

Thời gian tới, bên cạnh thuận lợi, sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, yếu tố bất lợi từ bên ngoài và bên trong cũng như những vấn đề mới phát sinh khó lường, tác động, ảnh hưởng đến các lĩnh vực và đời sống Nhân dân. Để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là: Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục rà soát đánh giá những chỉ tiêu, nhiệm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, dự báo những khó khăn, thách thức, đề ra giải pháp tạo động lực tăng trưởng mới trong phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm công tác cán bộ, động viên, khuyến khích cán bộ yên tâm công tác, đồng thời, rà soát cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cho nhiệm kỳ sau ngay từ thời điểm này cũng là tạo động lực để cán bộ phấn đấu.

Khẳng định Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo thông qua việc giao nhiệm vụ, đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, yêu cầu các đồng chí được giao nhiệm vụ trong năm 2024 tiếp tục nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực cao nhất trong thực hiện các chỉ tiêu được giao. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên cơ sở nhiệm vụ được phân công tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đồng hành với các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, gia tăng nguồn lực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là đối với gần 30% nhiệm vụ khó, phức tạp của năm 2023 còn lại phải tiếp tục triển khai trong năm nay.

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 khoảng 7 - 8%

Đồng chí Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, năm 2024 Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 của tỉnh khoảng từ 7,5 - 8,5%; Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn chiếm khoảng 30 - 33% GRDP theo giá hiện hành.

Tổng thu ngân sách Nhà nước phấn đấu đạt 30.425 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 25.025 tỷ đồng. Thu hút 400 triệu USD vốn FDI và 5.500 tỷ đồng vốn DDI. Tỷ lệ dân số đô thị (dân số đô thị tại các khu vực đã được công nhận đô thị) đạt 49%; giải quyết việc làm mới từ 16 đến 17.000 lao động…

Bài 2: Năm 2024, Vĩnh Phúc quyết tâm tăng tốc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
Năm 2024, Vĩnh Phúc sẽ phân bổ hơn 7.776,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để phục vụ xây dựng phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

Đối với kế hoạch đầu tư công 2024, tỉnh Vĩnh Phúc xác định đảm bảo sự phù hợp về cơ cấu nguồn vốn theo quyết định chủ trương đầu tư được duyệt, đúng điều kiện, nguyên tắc, mục đích, đối tượng quy định; sự phù hợp giữa mức vốn dự kiến bố trí vốn với khả năng giải ngân vốn ưu tiên.

Đối với dự toán ngân sách năm 2024, tỉnh xây dựng dự toán thu, chi, khoản mục; các nhiệm vụ phải phù hợp với mục đích, đối tượng, tính chất sử dụng vốn được quy định theo quy định. Khắc phục tình trạng số vốn chi thường xuyên chưa phân khai chi tiết còn lớn.

Cùng với đó, Nghị quyết HĐND tỉnh Vĩnh Phúc tại kỳ họp thứ 13, khoá XVII nêu rõ, năm 2024, Vĩnh Phúc sẽ phân bổ hơn 7.776,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để phục vụ xây dựng phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội.

Bài 2 - Vĩnh Phúc quyết tâm tăng tốc thực hiện các mục tiêu năm 2024
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn và các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm của Công ty TNHH Nông Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Xuyên

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, dự báo bối cảnh năm 2024 tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ông Văn đề nghị đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ các vướng mặc về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đối với các KCN được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2023 để có quỹ đất thu hút đầu tư.

Cùng với đó là tập trung giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2024 của tỉnh nhằm thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tự các công trình, dự án trọng điểm. Ban hành cơ chế hỗ trợ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển, thành lập doanh nghiệp mới.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về tín dụng của Trung ương - Hoàn thành việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch xác định giá đất năm 2024.

Đồng thời tiếp tục quan tâm đến nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội. Tập trung triển khai xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu giai đoạn 2; có chính sách thu hút việc làm ở Vĩnh Phúc về sinh sống. Hỗ trợ người dân, người lao động mất việc làm và doanh nghiệp gặp khó khăn.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ đạo các cấp, ngành tập trung thực hiện quyết liệt tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người sản xuất mở rộng sản xuất, sử dụng hết năng lực hiện có, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh… Đồng thời, bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Còn nữa...

Lê Sơn
Phiên bản di động