Bắc Giang: Đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa trong công tác chuyển đổi số.
Công ty ERG muốn xây dựng nhà máy xử lý rác thải hiện đại tại Bắc Giang Bắc Giang đã hỗ trợ 260.088 người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 Bắc Giang: Đảm bảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 nghiêm túc, an toàn

Ngày 9/6, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang và một số lãnh đạo các cơ quan đi kiểm tra tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ công trực tuyến và triển khai thực hiện Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) tại huyện Việt Yên.

Mục tiêu tổng thể của Đề án 06 là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Từ đó phục vụ 5 nhóm tiện ích gồm: Giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển KT-XH; công tác dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Bắc Giang: Đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử
Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng trong công tác chuyển đổi số. Ảnh: BBG

Trong thời gian qua, huyện Việt Yên đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp. Đến nay, các các nhóm nhiệm vụ cơ bản hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là các TTHC thuộc nhóm 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án được đẩy mạnh. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia của huyện cao.

Đối với công tác làm sạch dữ liệu dân cư, các cơ quan liên quan đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ kết nối, chia sẻ, xác thực.

Huyện Việt Yên đã cập nhật, chỉnh sửa 5.846 thông tin trên hệ thống Cơ sở dữ liệu dân cư; cập nhật 2.893 trường hợp chưa có chứng minh nhân dân 9 số; cập nhật 1.437 trường hợp không có chủ hộ, 506 trường hợp có nhiều hơn 1 chủ hộ; rà soát 1.107 trường hợp trùng thông tin.

Công tác cấp tài khoản định danh điện tử; cấp căn cước công dân; làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19 được đẩy mạnh.

Ông Nguyễn Gia Phong, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, hiện hạ tầng về công nghệ thông tin, đường truyền của tỉnh đã được đầu tư, nâng cấp đến tận cấp xã, bảo đảm khai thác, xử lý công việc trên môi trường mạng.

Bắc Giang: Đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử
Ông Thân Văn Thuần, Phó Chủ tịch huyện Việt Yên kiến nghị UBND tỉnh sớm hoàn thiện và đưa vào sử dụng Trung tâm IOC làm căn cứ để các huyện, TP thực hiện. Ảnh: BBG

Do vậy các xã, thị trấn cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ TTHC; rà soát việc sử dụng chữ ký số tại bộ phận một cửa.

Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị Công an huyện Việt Yên nâng cao vai trò của cơ quan tham mưu cho UBND huyện trong triển khai, thực hiện Đề án 06, huy động được sự vào cuộc của các cấp, ngành.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ cấp định danh điện tử cho cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân.

Một số khó khăn trong quá trình triển khai công việc được các đại biểu đưa ra như tình trạng không trùng khớp các trường thông tin của công dân trên Cổng dịch vụ công với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối, liên thông giữa Cổng dịch vụ công tỉnh, Hệ thống một cửa điện tử tỉnh với một số phần mềm chuyên ngành của Bộ Tư pháp chưa thông suốt. Kết quả giải quyết của một số dịch vụ công thiết yếu trên Cổng dịch vụ công quốc gia còn thấp.

Từ những ý kiến đóng góp của đoàn công tác, ông Thân Văn Thuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện rất quan tâm cho công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và ưu tiên nguồn lực để thực hiện nội dung này.

Quá trình triển khai các phần việc, huyện Việt Yên vừa làm vừa tham khảo, học hỏi kinh nghiệm từ các huyện, thành phố trong và ngoài tỉnh, trên cơ sở đó áp dụng tại địa phương sao cho phù hợp tình hình thực tế. Ngoài ra, ông Thuần kiến nghị UBND tỉnh sớm hoàn thiện và đưa vào sử dụng Trung tâm IOC làm căn cứ để các huyện, TP thực hiện.

Bắc Giang: Đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử
Ông Mai Sơn đánh giá cao sự chủ động của cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan chuyên môn huyện Việt Yên trong triển khai Đề án 06. Ảnh: BBG

Kết luận buổi làm việc, ông Mai Sơn đánh giá cao sự chủ động của cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan chuyên môn huyện Việt Yên trong triển khai Đề án 06. Đồng thời nhấn mạnh việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa trong công tác chuyển đổi số.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 06, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp các ý kiến của cơ sở về những bất cập khi thực hiện, nội dung nào thuộc thẩm quyền của bộ, ngành trung ương thì tham mưu văn bản để UBND tỉnh kiến nghị; nội dung nào thuộc thẩm quyền của đơn vị thì chủ động xử lý.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh chủ động đề xuất, bổ sung trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng công an xã làm việc, bảo đảm hiệu quả; khẩn trương cấp tài khoản định danh điện tử cho công chức, viên chức, người lao động hợp đồng trong các cơ quan nhà nước xong trước ngày 30/7.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị huyện Việt Yên ưu tiên đầu tư, bổ sung thêm một máy vi tính tại bộ phận một cửa, bố trí lực lượng trực, hướng dẫn người dân làm dịch vụ công trực tuyến.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã đẩy nhanh số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Đối với hoạt động của tổ công tác chuyển đổi số cần gắn chặt với các đơn vị viễn thông, ngân hàng để tuyên truyền, vận động người dân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện tăng cường tập huấn, hướng dẫn để mỗi cán bộ, công chức, chiến sĩ sử dụng tốt dịch vụ công trực tuyến và trở thành tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, cộng đồng.

Vi Hải
Phiên bản di động