Bắc Giang: 4 cán bộ diện BTV Tỉnh uỷ quản lý kê khai không đúng về tài sản

Có 4 cá nhân là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang quản lý bị phát hiện kê khai không đúng về tài sản, thu nhập, chưa giải trình rõ nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm.
Bắc Giang: Lĩnh hơn 19 năm tù vì dùng 6 sổ đỏ giả vay hơn 10 tỷ đồng Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM dự án sai phạm của Công ty Thành Đô Bắc Giang Bắc Giang: Khởi tố, tạm giam hiệu trưởng, trường Mầm Non Quý Sơn số 2

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang ngày 25/6 đã phát đi thông cáo báo chí kỳ họp thứ 35 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bắc Giang: 4 cán bộ diện BTV Tỉnh uỷ quản lý kê khai không đúng về tài sản
UBKT Tỉnh uỷ Bắc Giang họp xem xét, kết luận liên quan đến kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ và kết luận giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang

Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang xem xét, kết luận giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; đồng chí Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhận thấy có một số khuyết điểm, vi phạm như sau:

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chưa nghiêm túc; công tác giáo dục cán bộ, đảng viên còn hạn chế dẫn đến có đảng viên vi phạm phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số chi bộ, đảng viên chưa thường xuyên, xây dựng kế hoạch còn chung chung chưa gắn với chức trách nhiệm vụ được giao; chưa kịp thời chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy. Đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm ở một số chi bộ chưa đúng quy định.

Việc quán triệt một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có mặt hạn chế. Việc kê khai tài sản, thu nhập của một số cán bộ, công chức chưa đúng quy định.

Bắc Giang: 4 cán bộ diện BTV Tỉnh uỷ quản lý kê khai không đúng về tài sản
Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang có một số khuyết điểm, vi phạm dẫn đến có đảng viên vi phạm phải xem xét, xử lý kỷ luật

UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; đồng chí Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nghiêm túc kiểm điểm, xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, vi phạm được chỉ ra, báo cáo UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang trước ngày 30/7/2024.

Ngoài ra, việc kê khai tài sản, thu nhập của 4 cá nhân là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang quản lý tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang có một số khuyết điểm, vi phạm như sau:

Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa quan tâm đúng mức việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định về kê khai tài sản, thu nhập.

Các cán bộ được giám sát có khuyết điểm, vi phạm như: có nội dung kê khai chưa đầy đủ thông tin theo quy định; kê khai không đúng về tài sản, thu nhập; chưa giải trình rõ nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm.

UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kê khai tài sản, thu nhập; đồng thời chỉ đạo bộ phận tiếp nhận tiến hành rà soát, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức kê khai tài sản, thu nhập.

Chỉ đạo các cá nhân được giám sát nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước Đảng ủy, Chi bộ về những khuyết điểm, vi phạm; đồng thời kê khai bổ sung các nội dung trong bản kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định.

Vi Hải
Phiên bản di động