Yên Bái: Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022 Hải Dương: Thêm 22 sản phẩm được công nhận OCOP Thành lập Ban Chỉ đạo Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội

Theo Kế hoạch số 130/KH-UBND của tỉnh Yên Bái, đối tượng bình chọn là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn thuộc các loại hình: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tuân thủ được thực hiện một cách dân chủ, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật; các cơ sở công nghiệp nông thôn gửi hồ sơ và sản phẩm tham gia bình chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin liên quan đến sản phẩm của mình.

Yên Bái: Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Các sản phẩm OCOP của tỉnh Yên Bái.

Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sẽ khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất hàng hóa có chất lượng tốt hơn, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp, thúc đẩy khả năng sáng tạo, phát huy lợi thế các nguồn lực tại địa phương; lựa chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh tham gia bình chọn cấp khu vực và cấp quốc gia.

Ngoài ra, việc này sẽ giúp quảng bá các sản phẩm có chất lượng trong và ngoài tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị.

Dự kiến số lượng: 15 sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm được cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Chi phí giải thưởng dự kiến: 45.000.000 đồng.

Thái Sơn
Phiên bản di động