Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Hà Nội ước tăng 9,5%

Cục Thống kê Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố được chú trọng. Vốn đầu tư phát triển Thủ đô ước tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước; thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 1,2 tỷ USD.
Hà Nội chính thức công bố điểm thi vào lớp 10 THPT công lập

Đáng chú ý, cùng với công tác xúc tiến đầu tư, TP Hà Nội tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị thi công tăng cường nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm.

Cụ thể, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Thành phố 6 tháng đầu năm 2024 đạt 208,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, vốn Nhà nước đạt 76 nghìn tỷ đồng, tăng 13,7%; vốn ngoài Nhà nước đạt 118,4 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 14,4 nghìn tỷ đồng, tăng 5,3%.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời động viên, cổ vũ các tầ
Vốn đầu tư phát triển Thủ đô ước tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước; thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 1,2 tỷ USD

Bên cạnh đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý 6 tháng đầu năm nay đạt 23,9 nghìn tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước và đạt 30,7% kế hoạch năm.

Trong đó, ngân sách Nhà nước cấp thành phố thực hiện 9,5 nghìn tỷ đồng, tăng 15,1% và đạt 26,4%; cấp huyện thực hiện 13,2 nghìn tỷ đồng, tăng 31,1% và đạt 34,4%; ngân sách Nhà nước cấp xã thực hiện 1,2 tỷ đồng, tăng 62,6% và đạt 35,2%.

Mặt khác, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố thu hút 1.165 triệu USD vốn FDI, trong đó, đăng ký cấp mới 120 dự án với số vốn đạt 1.036 triệu USD; 78 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 55 triệu USD; 104 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 74 triệu USD.

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Hà Nội ước tăng 9,5%

Năm 2024 thành phố Hà Nội có 226 dự án đầu tư công xây dựng cơ bản tập trung, trong đó có 155 dự án chuyển tiếp với mức đầu tư 205,5 nghìn tỷ đồng (kế hoạch giải ngân vốn năm 2024 là 24,4 nghìn tỷ đồng); có 71 dự án mới được khởi công xây dựng trong năm với tổng mức đầu tư 7,2 nghìn tỷ đồng (kế hoạch giải ngân vốn trong năm là 1,1 nghìn tỷ đồng).

Lĩnh vực giao thông với 58 dự án, chiếm 19,5% kế hoạch vốn. Đến nay các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố đang khẩn trương thi công, sớm hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đặt ra.

Vũ Cường
Phiên bản di động