Vĩnh Phúc: 100% số phiếu đề nghị công nhận huyện Yên Lạc đạt chuẩn NTM nâng cao

Chiều 20/6, UBND tỉnh tổ chức họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023.
PC Vĩnh Phúc đảm bảo cung cấp điện ổn định cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 Vĩnh Phúc: Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại xã Tam Hợp
Các thành viên Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh bỏ phiếu, đề nghị Bộ NN&PTNT thẩm định, xét công nhận huyện Yên Lạc đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.
Các thành viên Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh bỏ phiếu, đề nghị Bộ NN&PTNT thẩm định, xét công nhận huyện Yên Lạc đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Huyện Yên Lạc được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015. Sau khi được công nhận đạt chuẩn, huyện tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Để đạt chuẩn NTM nâng cao, Ban Chỉ đạo, UBND huyện Yên Lạc đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và tổ chức chính trị xã hội của huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động và bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện xây dựng huyện NTM nâng cao.

Đến nay, huyện Yên Lạc đã đảm bảo các điều kiện và đạt chuẩn 8/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao theo Quyết định số 320/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, huyện Yên Lạc quản lý và sử dụng nguồn vốn đúng nguyên tắc, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; quy trình phân bổ vốn hợp lý.

Bí thư Huyện ủy Yên Lạc Nguyễn Khắc Hiếu thông tin về các tiêu chí trong xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.
Bí thư Huyện ủy Yên Lạc Nguyễn Khắc Hiếu thông tin về các tiêu chí trong xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Các dự án xây dựng NTM nâng cao đều thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hàng năm của cấp huyện, cấp xã, được bố trí vốn theo đúng quy định, do vậy, huyện Yên Lạc không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng huyện NTM nâng cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí cao với kết quả huyện Yên Lạc đạt được trong xây dựng NTM nâng cao.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, đối chiếu với quy định về xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện Yên Lạc được 100% số phiếu đề nghị Bộ NN&PTNT thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị huyện Yên Lạc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cấp nước tập trung cho các xã trên địa bàn huyện, sớm hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung theo quy định; đẩy nhanh tiến độ đánh giá chỉ tiêu thu nhập bình quân/hộ năm 2024 để đề nghị xét công nhận xã NTM kiểu mẫu năm 2024 đối với 2 xã Liên Châu, Nguyệt Đức đảm bảo theo quy định.

Đồng chí đề nghị Sở NN&PTNT và các sở, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ cấp tỉnh theo quy định đề nghị Bộ NN&PTNT thẩm định, xét công nhận huyện Yên Lạc đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Lê Sơn
Phiên bản di động