Vinh danh PV GAS trong Top 50 doanh nghiệp niêm yết có năng lực cạnh tranh tốt nhất năm 2019

PV GAS lọt Top 50 doanh nghiệp niêm yết có năng lực cạnh tranh tốt nhất năm 2019 và Top 15 doanh nghiệp niêm yết có hiệu quả kinh doanh tốt nhất 3 năm.
Tôn vinh nghệ thuật và văn hóa PV GAS Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn kỉ niệm 20 năm xây dựng và trưởng thành PV GAS tăng cường và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Được sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp (INBUS), Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), Hội các Nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VACD) tổ chức Chương trình: “Đánh giá Năng lực hoạt động Doanh nghiệp – Vietnam the Best Company (BCI) và tổ chức Lễ công bố và trao chứng nhận cho: Top 50 doanh nghiệp niêm yết có năng lực cạnh tranh tốt nhất năm 2019 và Top 15 doanh nghiệp niêm yết có hiệu quả kinh doanh tốt nhất 3 năm liên tiếp.

Trong đó, ngành dầu khí có 3 doanh nghiệp được vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp niêm yết có năng lực cạnh tranh tốt nhất năm 2019 gồm: Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS, HoSE: GAS); Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo, HoSE: DPM); Công ty Cổ phần PVI (HNX: PVI).

Chương trình được triển khai thường niên từ năm 2013 trên cơ sở khảo sát, đánh giá 21 tiêu chí cụ thể, liên quan đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam thông qua báo cáo tài chính hàng năm với phương pháp đánh giá toàn diện, đảm bảo kết quả chính xác, khách quan.

Lễ trao chứng nhận Doanh nghiệp được VCCI kết hợp với diễn đàn Quản trị Doanh nghiệp trong giai đoạn mới
Lễ trao chứng nhận Doanh nghiệp được VCCI kết hợp với diễn đàn Quản trị Doanh nghiệp trong giai đoạn mới

Theo Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI, các doanh nghiệp được vinh danh và trao chứng nhận đợt này sẽ không chỉ là những doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt nhất, mà còn là những doanh nghiệp có thương hiệu uy tín, vốn hóa trên thị trường lớn, quản trị nhân sự tốt nhất, quy mô thị trường lớn, doanh thu và sự ổn định bền vững nhất.

Kết quả phân tích, đánh giá và xếp hạng còn là cơ sở quan trọng để VCCI hỗ trợ thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam, qua đó tham mưu cho Đảng, Nhà nước đề ra những cơ chế chính sách phù hợp, giúp xây dựng đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam phát triển vững mạnh, ổn định, đủ sức cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập. Đây cũng là kết quả thẩm định năng lực doanh nghiệp giúp các đối tác, các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư, đặc biệt là các cổ đông ra quyết định đầu tư hợp lý và hiệu quả.

PV GAS – Lá cờ đầu ngành Công nghiệp Khí Việt Nam
PV GAS – Lá cờ đầu ngành Công nghiệp Khí Việt Nam

"Các doanh nghiệp được vinh danh và trao chứng nhận đợt này sẽ không chỉ là những doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt nhất, mà còn là những doanh nghiệp có thương hiệu uy tín, vốn hóa lớn, quản trị nhân sự tốt nhất, quy mô thị trường lớn, doanh thu tăng trưởng bền vững nhất" - Chủ tịch VCCI khẳng định.

Việc đánh giá năng lực cạnh tranh (Business Competitivess Index) và năng lực hoạt động doanh nghiệp (Business Capacity Index) được phát triển dựa trên các chỉ số KPI liên quan được chọn lọc và các mô hình đánh giá năng lực doanh nghiệp được áp dụng tại nhiều quốc gia. Các công cụ này khẳng định sự tin cậy về cơ sở khoa học cho các chỉ số BCI áp dụng vào thực tế tại Việt Nam. “Hy vọng trong thời gian tới, BCI sẽ trở thành phương tiện kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, tiếp cận các nguồn lực hữu dụng, đồng thời là cơ sở để xác định nhu cầu phát triển và thiết kế các chính sách hữu hiệu trợ giúp doanh nghiệp.

PV
Phiên bản di động