TP. Vĩnh Yên: Hướng tới xây dựng xã hội học tập, công dân học tập

UBND thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cho đội ngũ cán bộ khuyến học cơ sở trên địa bàn thành phố.
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu đất đấu giá Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên Thành đoàn Vĩnh Yên trao tặng 2 công trình “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ”
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Đình Thuật phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Đình Thuật phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Đình Thuật nhấn mạnh: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể, sự ủng hộ đóng góp tích cực của các tầng lớp Nhân dân, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập từ thành phố đến cơ sở đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào thi xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố, đó là: Tỷ lệ phát triển tổ chức hội, hội viên khuyến học trong thôn, tổ dân phố, dòng họ, cơ quan, đơn vị, trường học... đạt thấp. Các mô hình học tập chưa thực sự hiệu quả, kinh phí hoạt động cho hội Khuyến học các cấp thành phố còn hạn chế... Đồng chí đề nghị: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể chỉ đạo hiệu quả công tác xây dựng xã hội học, tập học tập suốt đời. Hội khuyến học, Ban khuyến học các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động về các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần “Đẩy mạnh học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, hướng tới xây dựng xã hội học tập, xây dựng mô hình “Công dân học tập”...

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung các văn bản hướng dẫn của Hội Khuyến học tỉnh về: Tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập”, “Gia đình học tập, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2021 – 2030; hướng dẫn, triển khai tiêu chí giáo dục liên quan trong xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030, xây dựng Quỹ khuyến học của “Làng văn hóa kiểu mẫu” và triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai phong trào “Tỉnh Vĩnh Phúc thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”.

Qua tập huấn giúp đội ngũ làm công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn nắm được những nội dung cốt lõi, các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời; nâng cao nhận thức và kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ khuyến học ở cơ sở. Từ đó triển khai sâu rộng, hiệu quả trong cộng đồng dân cư và nhân rộng mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập; phát huy vai trò của Hội Khuyến học và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên làm nòng cốt liên kết, phối hợp với các tổ chức xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Lê Sơn
Phiên bản di động