Thu hồi váng sữa Ambrosia My Mini Pots

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông báo về việc Công ty Premier Foods thu hồi các sản phẩm váng sữa Ambrosia My Mini Pots do có thể chứa các mảnh nhựa. Các sản phẩm này đã được nhập khẩu về Việt Nam.
Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy dung dịch vệ sinh Natural Feminine Bộ Y tế yêu cầu thu hồi lô sản phẩm YANGXINDAN, AN CUNG HOÀN Thu hồi thuốc Fluconazole không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin từ Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Anh về việc Công ty Premier Foods đang thu hồi các sản phẩm váng sữa Ambrosia My Mini Pots do có thể chứa các mảnh nhựa.

Cụ thể, 3 sản phẩm bị cảnh báo gồm: Ambrosia My Mini Custard Pots; Ambrosia My Mini 30% Less Sugar Custard Pots; Ambrosia My Mini Rice Pots.

Thông tin về các sản phẩm bị cảnh báo
Thông tin về các sản phẩm bị cảnh báo

Các sản phẩm đều được đóng gói 6x55g. Các sản phẩm được khuyến cáo sử dụng tốt nhất trước ngày: Tất cả các ngày từ tháng 4 - 10/2024.

Cục An toàn thực phẩm đã chuyển toàn bộ thông tin cho Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương để đề nghị thực hiện rà soát các sản phẩm bị cảnh báo trên thị trường, giám sát việc thu hồi và kiểm soát việc nhập khẩu đối với sản phẩm thuộc cảnh báo trên.

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm trong thông tin cảnh báo và thông tin ngay cho cơ quan có thẩm quyền ở địa phương nếu phát hiện các sản phẩm thuộc lô cảnh báo này trên thị trường.

Tụê Uyên
Phiên bản di động