Quận ủy Tây Hồ triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Chiều 5/1, Quận uỷ Tây Hồ đã tổ chức hội nghị lần thứ 19, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tổng kết đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Quận Tây Hồ triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2024 Quận Tây Hồ: 100% chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đều hoàn thành và vượt mức Quận Tây Hồ: Giám sát người đứng đầu khi giải quyết “việc nóng, việc khó”

Tại hội nghị, lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết, năm 2023, quận triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, cơ hội và thách thức đan xen. Song, với quyết tâm chính trị và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cả hệ thống chính trị trên địa bàn quận đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Cụ thể, quận đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó 6/21 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch; 3/3 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Đồng thời, quận triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhiều việc "khó" như việc di dời các phương tiện thủy nội địa đang neo đậu tại khu vực Đầm Bảy ra khỏi Hồ Tây…

Quận cũng tổ chức xử lý các trường hợp vi phạm đất đai, quản lý trật tự xây dựng, đô thị còn tồn đọng trong các kết luận thanh tra, kiểm tra; việc xây dựng mô hình "Chi bộ 4 tốt", "đảng viên 4 tốt"; tinh thần dám nghĩ, dám làm, đảm nhận việc mới, việc khó của đội ngũ cán bộ chủ chốt quận; việc triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng, định hướng phát triển cho không gian văn hóa sáng tạo Trịnh Công Sơn; Đề án 06 của Chính phủ…

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức lấy ý kiến của các đại biểu vào báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy năm 2023; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2023, công khai dự toán chi ngân sách năm 2024 của Quận ủy và báo cáo kết quả thực hiện các chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VI năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Bí thư Quận uỷ Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận uỷ Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao việc các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và các đại biểu tham dự đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết vào các báo cáo của các cơ quan chuyên môn trình tại hội nghị.

Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, Bí thư Quận uỷ Tây Hồ đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp thực hiện 6 chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ quận gắn với 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo bước chuyển biến mạnh về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn quận.

Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024; kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong năm 2023, đặc biệt là tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế theo các nội dung được gợi ý kiểm điểm sâu năm 2022; Thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giải quyết tố cáo trên địa bàn quận.

Bí thư Quận ủy đề nghị UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các phường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; Quản lý có hiệu quả Hồ Tây, xây dựng Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị của Hồ Tây và vùng phụ” và đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố “Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổng thể để phát triển kinh tế du lịch Tây Hồ bền vững”.

Cùng với đó, Bí thư Quận uỷ Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu để đầu tư cho phát triển, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn quận như dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu; dự án cải tạo môi trường xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê; dự án cải tạo môi trường hồ Tứ Liên và các dự án khu đô thị lớn như Tây Hồ Tây (giai đoạn 2), khu đô thị Nam Thăng Long.

Đồng chí Bí thư Quận ủy cũng đề nghị các đơn vị nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy. Xây dựng chính quyền số, xây dựng quận Tây Hồ thông minh góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính nhà nước đối với người dân và tổ chức trong thực thi công vụ.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch UB MTTQ TP Hà Nội trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Đảng cho đồng chí Trần Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ và kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy cho đồng chí cán bộ văn phòng Quận ủy Tây Hồ
Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch UB MTTQ TP Hà Nội và đồng chí Lê Thị Thu Hằng - Bí thư Quận ủy Tây Hồ trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023
Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân cũng được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong năm 2023
Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Các cá nhân có đóng góp trong công tác Đảng được khen thưởng tại hội nghị

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận kỷ niệm chương, giấy khen của các cấp vì có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Bí thư Quận ủy và Chủ tịch UBND quận Tây Hồ nhận số phiếu tín nhiệm cao 33/33

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ khoá VI đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Quận uỷ giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, đồng chí Bí thư Quận uỷ Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng và Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến đạt phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối 33/33 phiếu.

Hoa Thành
Phiên bản di động