Quận Tây Hồ: Điểm sáng trong phát triển đảng viên mới

Chiều 28/2, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng (2020 - 2025); Tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025).
57 tân binh quận Tây Hồ hô vang lời thề hiếu nghĩa Quận Tây Hồ: Lần đầu tiên tổ chức kết nạp Đảng cho công dân nhập ngũ Quận Tây Hồ giao nhiệm vụ phục vụ Tết Nguyên đán 2024 cho cán bộ chủ chốt

Trong nửa nhiệm kỳ qua, kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết, thành tựu, kinh nghiệm qua hơn 25 năm xây dựng, phát triển; hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đều hoàn thành tốt theo tiến độ, nhiều chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết đề ra. Các nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Hằng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra), tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra).

Quận Tây Hồ: Điểm sáng trong phát triển đảng viên mới
Đại biểu phường Bưởi tham luận tại hội nghị

Đáng chú ý, công tác phát triển đảng viên mới được đẩy mạnh, chú trọng về chất lượng, có nhiều điểm đổi mới. Hằng năm, số đảng viên được kết nạp đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ quận đề ra.

Từ năm 2010 đến nay, toàn quận đã kết nạp được 1.382 đảng viên (trong đó năm 2023 và đầu năm 2024, lần đầu tiên quận kết nạp 4 học sinh THPT và 3 công dân ưu tú chuẩn bị lên đường nhập ngũ, được thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

Quận Tây Hồ: Điểm sáng trong phát triển đảng viên mới
Đại biểu phường Thuỵ Khuê phát biểu tham luận

Với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ quận nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2023 được Thành ủy Hà Nội đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều tổ chức cơ sở Đảng, các ban, ngành, tập thể, cá nhân trong quận đã được Trung ương, thành phố, các cấp, các ngành tặng nhiều danh hiệu cao quý; tặng cờ, bằng khen, giấy khen…

Quận Tây Hồ: Điểm sáng trong phát triển đảng viên mới
Đại biểu phường Phú Thượng phát biểu tham luận

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được; những tồn tại, vướng mắc thực tiễn đang đặt ra; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm mới từ thực tiễn công tác; đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung quan trọng.

Thay mặt Thường trực Quận ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành từ quận đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy về vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức trong cán bộ, đảng viên.

Quận Tây Hồ: Điểm sáng trong phát triển đảng viên mới
Bí thư Quận uỷ Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị

Các cấp ủy, chính quyền từ quận đến cơ sở, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên, thực hiện thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Cùng với đó, các cấp uỷ, chính quyền tiếp tục thực hiện có hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Kết luận Trung ương 4 khóa XIII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy…

Năm 2025 diễn ra Đại hội Đảng các cấp, các cấp ủy Đảng cần chủ động, tích cực chuẩn bị văn kiện, nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội các chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VII.

Hoa Thành
Phiên bản di động