Những loại thuốc được phép sử dụng trong phác đồ điều trị COVID-19 tại Việt Nam

Thông tin từ Bộ Y tế, hiện tại thuốc kháng virus được sử dụng trong phác đồ điều trị COVID-19 tại Việt Nam mới chỉ có 3 loại là Molnupiravir, favipiravir, remdesivir...
Quang Chương
Phiên bản di động