Luôn đồng hành với thanh niên Thủ đô trên con đường khởi nghiệp, sáng tạo và chuyển đổi số

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần sỹ Thanh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương hỗ trợ, định hướng cho thanh niên phát triển theo từng ngành, lĩnh vực cụ thể như: Kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, kỹ năng quản lý...; Luôn đồng hành với thanh niên trên con đường khởi nghiệp, sáng tạo và chuyển đổi số.
Chủ tịch UBND quận Tây Hồ đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số
Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh trò chuyện với đoàn viên, thanh niên
Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh trò chuyện với đoàn viên, thanh niên Thủ đô

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có Thông báo số 322/TB-VP, truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tại Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 diễn ra ngày 29/6.

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Theo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố, các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tiếp thu đầy đủ những vấn đề đã trao đổi, giải đáp tại hội nghị; Chủ động nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời, hiệu quả những ý kiến, kiến nghị chính đáng của đoàn viên, thanh niên; Gửi Sở Nội vụ kết quả thực hiện trước ngày 30/11/2023 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Bên cạnh đó, các Sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ các tổ chức Đoàn Thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tổ chức nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả; Khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và có nhiều cơ hội để tham gia, đóng góp vào các phong trào, hoạt động chung của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các đơn vị nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền nâng cao hiệu quả việc hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên bằng các cơ chế, chính sách phù hợp; Phối hợp với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất tổ chức đào tạo nghề theo nhu cầu thực tế và tạo được nguồn lao động chất lượng cao góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu khuyến khích, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên xây dựng và tổ chức các mô hình sản xuất, kinh doanh thành công, hiệu quả góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương. Các Sở, ban, ngành, địa phương hỗ trợ, định hướng cho thanh niên phát triển theo từng ngành, lĩnh vực cụ thể như: Kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, kỹ năng quản lý...; Luôn đồng hành với thanh niên trên con đường khởi nghiệp, sáng tạo và chuyển đổi số…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đối thoại với thanh niên
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đối thoại với thanh niên Thủ đô

Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tiếp tục tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên (bao gồm các thanh niên đã phát biểu và chưa phát biểu tại hội nghị) gửi các sở, ngành, địa phương liên quan xem xét, xử lý và trả lời bằng văn bản. Trường hợp vượt thẩm quyền giải quyết, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết theo quy định.

Bồi dưỡng cho đoàn viên, thanh niên sống có lý tưởng, có hoài bão

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tiếp tục đổi mới linh hoạt, định hướng cho thế hệ trẻ, năng động hơn trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, tạo sức mạnh tập thể; Đổi mới phương thức hoạt động, phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên, nhằm thu hút lực lượng thanh niên nhiều nhất, đông nhất, làm được nhiều việc ý nghĩa nhất cho xã hội. Hoạt động của các tổ chức thanh niên trên địa bàn thành phố gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tập trung các lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghiệp, khoa học, an ninh, quốc phòng…, trong đó xác định thanh niên Thủ đô Hà Nội là lực lượng nòng cốt.

Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội giáo dục, bồi dưỡng cho đoàn viên, thanh niên truyền thống cách mạng, hình thành những phẩm chất tốt đẹp của thế hệ trẻ, sống có lý tưởng, có hoài bão, khát khao cống hiến vì đất nước và Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố, nòng cốt là thanh niên Thủ đô, phải xác định mình là những người làm chủ đất nước trong tương lai, với vai trò là lực lượng trực tiếp tham gia tất cả các lĩnh vực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ lao động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, nghiên cứu khoa học, lực lượng vũ trang... cần nỗ lực rèn luyện, trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng, tay nghề để thích ứng với thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Thanh niên Thủ đô chủ động, nâng cao trách nhiệm bản thân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nắm bắt cơ hội, xu hướng thời đại, nhu cầu thực tế của xã hội để mạnh dạn trong việc khởi nghiệp, sáng tạo và chuyển đổi số. Từ đó, phát huy những mô hình hay, cách làm hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Lam Dương
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động