Không tạo khoảng trống pháp luật, trục lợi khi thi hành sớm 4 luật

Khi thi thành sớm Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng, lãnh đạo Quốc hội yêu cầu không tạo khoảng trống pháp luật, pháp lý hoặc để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, hợp thức hóa các sai phạm, lợi ích nhóm...
Bộ Tài chính muốn sửa Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 5 nội dung lớn còn ý kiến khác nhau tại dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) Thường vụ Quốc hội đề nghị đánh giá kỹ tác động việc sửa 4 luật thuế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 34, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Trước đó, chiều 13/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao quyết tâm của Chính phủ trong việc đẩy nhanh hiệu lực thi hành các luật. Chính phủ đã rất nỗ lực để xây dựng và hoàn thiện hồ sơ dự án luật.

Không tạo khoảng trống pháp luật, trục lợi khi thi hành sớm 4 luật
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Ủy ban Kinh tế đã rất trách nhiệm, khách quan và toàn diện để thực hiện thẩm tra và chỉ ra nhiều vấn đề cần phải thực hiện nhằm bảo đảm tính khả thi của dự án Luật. Đồng thời, đã thể hiện quan điểm ủng hộ chủ trương để 4 luật sớm đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, Chính phủ và các bộ, ngành cũng đã giải trình các điểm có liên quan theo yêu cầu của cơ quan thẩm tra với tinh thần hết sức cầu thị và bổ sung các tài liệu cần thiết để tiếp tục phục vụ cho quá trình thẩm tra.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, qua thảo luận và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng.

Không tạo khoảng trống pháp luật, trục lợi khi thi hành sớm 4 luật
Các đại biểu tại phiên họp.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương sớm ban hành và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ban hành các văn bản hướng dẫn bảo đảm chất lượng, tiến độ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thi hành luật từ ngày 1/8/2024; rà soát kỹ các điều khoản chuyển tiếp để bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, không chồng chéo, mâu thuẫn trong nội tại của từng luật, giữa các luật và hệ thống pháp luật.

Bên cạnh đó, Chính phủ cần cam kết và có chịu trách nhiệm toàn diện trước Quốc hội và Nhân dân về hiệu quả của việc điều chỉnh hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp của các luật như thuyết minh trong tờ trình của Chính phủ.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, việc thi hành sớm 4 luật cần không tạo khoảng trống pháp luật, pháp lý hoặc để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, hợp thức hóa các sai phạm, lợi ích nhóm; không gây vướng mắc, ách tắc, khó khăn cho các địa phương, người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển; không tạo ra hiệu ứng pháp lý tiêu cực, ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng chịu tác động, môi trường đầu tư kinh doanh, quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, tổ chức tín dụng dẫn đến phản ứng xã hội, khiếu nại, khiếu kiện ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Hậu Lộc
Phiên bản di động