Huyện Bình Xuyên: Đảm bảo an ninh trật tự ở KCN và hỗ trợ GPMB tại các dự án

Sáng 29/2, UBND huyện Bình Xuyên tổ chức hội nghị triển khai, thực hiện Đề án bảo đảm ANTT phục vụ bồi thường, hỗ trợ GPMB, thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn, giai đoạn 2023 - 2025 và Đề án bảo đảm ANTT tại các khu, cụm công nghiệp, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.
Huyện Bình Xuyên: Cưỡng chế bắt buộc 1 hộ dân tại dự án Khu đô thị Việt Đức Lengend - City Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên: Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra công tác tuyển quân tại huyện Bình Xuyên

Các đề án được xây dựng trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT nói chung và bảo đảm ANTT phục vụ bồi thường, hỗ trợ GPMB, thu hồi đất thực hiện các dự án phục vụ phát triển công nghiệp; bảo đảm ANTT tại các khu, cụm công nghiệp, công ty, doanh nghiệp nói riêng; các quyết định của UBND tỉnh; chỉ thị, kế hoạch của Huyện uỷ, UBND huyện Bình Xuyên về xây dựng đề án và thực tiễn kết quả công tác bảo đảm ANTT phục vụ bồi thường, hỗ trợ GPMB, thu hồi đất và bảo đảm ANTT tại các khu, cụm công nghiệp, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thời gian tới, góp phần phát triển KT - XH.

undefined
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên phát biểu tại hội nghị

Trên địa bàn huyện Bình Xuyên hiện có 102 dự án đang thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB và giải quyết tồn tại (54 dự án đủ điều kiện thực hiện bồi thường GPMB, 23 dự án đang giải quyết tồn tại; 25 dự án chưa đủ điều kiện bồi thường vì chưa có giá đất cụ thể hoặc chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất).

undefined
Thượng tá Vũ Duy Nhất, Trưởng Công an huyện Bình Xuyên tham luận đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện Bình Xuyên

Trong đó, năm 2023 huyện Bình Xuyên đã triển khai 54 dự án đủ điều kiện thực hiện bồi thường GPMB diện tích 292,7ha; với diện tích 478,5ha (trong đó, dự án chuyển tiếp 31 dự ăn, dự án mới triển khai 23 3 dự án, diện tích 185,8ha). Kết quả đã thực hiện 381,01ha/478,5ha (trong đó đã giải phóng mặt bằng 115,66ha, đang trình thẩm định 7,91ha, niêm yết 22,3ha, kê khai 169,90ha; quy chủ chưa kể khai 65,24ha).

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh một số vụ, việc khiếu kiện của người dân. Các vụ tranh chấp, khiếu nại về đất đai liên quan đến bởi trên địa bàn huyện chủ yếu xuất phát từ thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xảy ra số lượng, quy mô, tính chất ngày càng lợi ích kinh tế và có xu hướng tăng lên về phức tạp hơn.

undefined
Thượng tá Tạ Anh Sơn, Phó trưởng Công an huyện Bình Xuyên báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện Bình Xuyên yêu cầu các đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn cần tổ chức triển khai hiệu quả 2 đề án nêu trên. Người đứng đầu chính quyền địa phương chủ trì và chịu trách nhiệm chính về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

undefined
Trung tá Phạm Văn Thắng, Phó trưởng Công an huyện Bình Xuyên phát biểu báo cáo đảm bảo ANTT tại các khu công nghiệp

Cùng với đó, lực lượng công an làm nòng cốt trực tiếp tham mưu cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng và các doanh nghiệp có trách nhiệm tham gia phối hợp.

Cùng với đó, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các đối tượng chống phá, các loại tội phạm để loại trừ các nguy cơ xâm hại đến ANTT và sự ổn định, phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên…

Lê Sơn
Phiên bản di động