Hà Nội triển khai chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2022-2030

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 266/KH-UBND về thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2030. Kế hoạch xác định rõ 5 mục tiêu để thực hiện hiệu quả nội dung trên.
Nguyễn Anh
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động