Hà Nội tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm và 16 phường

Sáng 22/9, tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm.
Hà Nội thống nhất chủ trương thành lập quận Gia Lâm Hà Nội chuẩn bị họp xem xét đề án thành lập quận Gia Lâm HĐND TP Hà Nội xem xét đề án thành lập quận Gia Lâm tại kỳ họp thứ 13

Nghị quyết quyết nghị thành lập quận Gia Lâm trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và thành lập 16 phường trên cơ sở 22 xã, thị trấn.

Hà Nội tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm và 16 phường
Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh trình bày Tờ trình về việc tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm

Cụ thể, Nghị quyết quyết nghị thành lập 6 phường trên cơ sở chuyển nguyên trạng 6 xã gồm: Phường Ninh Hiệp, phường Yên Thường, phường Cổ Bi, phường Đặng Xá, phường Dương Quang, phường Lệ Chi.

Ngoài ra, Nghị quyết quyết nghị thành lập 4 phường trên cơ sở 4 xã, thị trấn có sự điều chỉnh địa giới hành chính với nhau gồm: Phường Trâu Quỳ trên cơ sở thị trấn Trâu Quỳ có điều chính địa giới với xã Đa Tốn, Dương Xá; Phường Đa Tốn trên cơ sở xã Đa Tốn có điều chỉnh địa giới với thị trấn Trâu Quỳ, các xã Dương Xá, Đa Tốn; Phường Kiêu Kỵ trên cơ sở xã Kiêu Kỵ có điều chỉnh địa giới với xã Đa Tốn, Dương Xá; Phường Dương Xá trên cơ sở xã Dương Xá có điều chỉnh địa giới với thị trấn Trâu Quỳ, các xã Kiêu Kỵ, Đa Tốn.

Nghị quyết cũng quyết nghị thành lập 6 phường trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính của 12 xã, thị trấn gồm: Phường Yên Viên trên cơ sở nhập thị trấn Yên Viên và xã Yên Viên; Phường Phù Đổng trên cơ sở nhập xã Trung Mầu và xã Phù Đổng; Phường Thiên Đức trên cơ sở nhập xã Đình Xuyên và xã Dương Hà; Phường Phú Sơn trên cơ sở nhập xã Kim Sơn và xã Phú Thị; Phường Bát Tràng trên cơ sở nhập xã Bát Tràng và xã Đông Dư; Phường Kim Đức trên cơ sở nhập xã Văn Đức và xã Kim Lan.

Như vậy, quận Gia Lâm sau khi được thành lập có diện tích tự nhiên là 116,64km2 và quy mô dân số là hơn 300.000 người, có 16 phường trực thuộc, bao gồm: Trâu Quỳ, Dương Xá, Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Ninh Hiệp, Yên Thường, Cổ Bi, Đặng Xá, Dương Quang, Lệ Chi, Yên Viên, Phù Đổng, Thiên Đức, Phú Sơn, Bát Tràng. Kim Đức.

Theo nghị quyết, việc thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm đã cơ bản đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Việc thành lập quận Gia Lâm được nhận định sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc thiết lập mô hình tổ chức chính quyền phù hợp, tạo tiền đề cho Gia Lâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; Đảm bảo quốc phòng an ninh; Khai thác tối đa lợi thế kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng, nâng cao phúc lợi và hưởng thụ của người dân.

Hạnh Nguyên
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động