Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội)

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về "Mất cân bằng giới tính khi sinh, nguyên nhân và các hệ lụy”

Từ 4 đến 28/10/2022, trên địa bàn 18 phường của quận Hai Bà Trưng đã diễn ra hoạt động truyền thông về “Mất cân bằng giới tính khi sinh, nguyên nhân và các hệ lụy” cho những người có uy tín trong cộng đồng, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ...
Vĩnh Phúc: 29 trường học tổ chức sinh hoạt ngoại khóa về bình đẳng giới Quận Cầu Giấy truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10 UNFPA kêu gọi chấm dứt lựa chọn giới tính khi sinh

Tại các buổi truyền thông, báo cáo viên là các đồng chí Nguyễn Hoàng Yến - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế, đồng chí Lê Thị Thúy Hà, Trưởng Phòng Dân số - KHHGĐ đã cung cấp các kiến thức về thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam, Hà Nội và quận Hai Bà Trưng.

Đồng thời, chỉ ra những nguyên nhân cơ bản và hệ lụy của tình trạng này đối với sự phát triển kinh tế, an ninh chính trị, trật tự xã hội của quốc gia nói chung, từng địa phương và hạnh phúc của mỗi gia đình nói riêng.

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về
Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về "Mất cân bằng giới tính khi sinh, nguyên nhân và các hệ lụy”

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới" đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030: Tỷ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống.

Trong khi đó, ở Hà Nội tỷ số giới tính khi sinh đang có xu hướng giảm từ 117 bé trai/100 bé gái năm 2010 xuống còn 112,8 bé trai/100 bé gái năm 2021. Tại quận Hai Bà Trưng, tỷ số giới tính khi sinh trong những năm gần đây luôn dao động từ 107 đến 113 bé trai/100 bé gái; 09 tháng đầu năm 2022 là 104 bé trai/100 bé gái.

Với sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền từ quận đến phường, sự tham gia đồng bộ quyết liệt của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tỷ số giới tính khi sinh của quận sẽ được kiểm soát đưa về mức cân bằng tự nhiên, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2022.

tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động