Củng cố khối đại đoàn kết để phát huy các nguồn lực phát triển

MTTQ TP Hà Nội cần tiếp tục củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy cao nhất các nguồn lực về văn hoá, con người của Hà Nội và khơi dậy tình yêu, khát vọng phát triển Thủ đô trong mỗi người dân.
Đoàn kết, dân chủ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Lấy đoàn kết trong Đảng là yếu tố quan trọng nhất dẫn dắt việc xây dựng khối đại đoàn kết

Sáng 10/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức tổng kết công tác Mặt trận năm 2023, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND TP; đại diện các sở, ban, ngành TP...

Củng cố khối Đại đoàn kết để phát huy các nguồn lực phát triển
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương trao Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Uỷ ban MTTQ TP cho các tập thể

Đa dạng các phong trào, hoạt động thiết thực

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Mặt trận năm 2023, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Sỹ Trường cho biết:

Năm 2023, bám sát hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức thành viên các cấp đã tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.

MTTQ tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo” gắn với triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; hưởng ứng và tổ chức thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ cho người nghèo, đối tượng yếu thế; thực hiện công tác an sinh xã hội.

Củng cố khối Đại đoàn kết để phát huy các nguồn lực phát triển
Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen của Thành uỷ Hà Nội cho các tập thể

Cũng trong năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP lần đầu tiên tổ chức chương trình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp TP với chuỗi các sự kiện kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy niềm tự hào về MTTQ Việt Nam; góp phần nâng cao nhận thức trong các tầng lớp Nhân dân về trách nhiệm, ý chí, quyết tâm giữ gìn, củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó, MTTQ các cấp đã tăng cường giám sát các nội dung kiến nghị, bức xúc của Nhân dân được báo chí thông tin, phản ánh; chủ động tổ chức lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với các dự án Luật, các văn bản quy phạm pháp luật với nhiều hình thức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nỗ lực triển khai các hoạt động mới, tạo mẫu đến cơ sở.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 với 5 nội dung, thống nhất chủ đề công tác năm 2024 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động, tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội”.

undefined
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn trao Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2023
Củng cố khối Đại đoàn kết để phát huy các nguồn lực phát triển
Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị

Theo đó, xác định các nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo yêu cầu theo chỉ đạo của Trung ương, TP; kịp thời tổ chức quán triệt, tập huấn, triển khai Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng pháp luật…

Đổi mới cách thức tổ chức và nội dung Đại hội

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã đạt được trong năm 2023; đặc biệt là sự nỗ lực, nhiệt tình, bám sát với công việc, cơ sở của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.

Đồng tình với các nhiệm vụ MTTQ đã đề ra, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP quan tâm triển khai một số nội dung trọng tâm.

Củng cố khối Đại đoàn kết để phát huy các nguồn lực phát triển

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chỉ đạo tại hội nghị

Trong đó, MTTQ TP cần tiếp tục củng cố xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, phát huy cao nhất các nguồn lực về văn hoá, con người của Hà Nội và khơi dậy tình yêu, khát vọng phát triển Thủ đô trong mỗi người dân.

Nhấn mạnh một nhiệm vụ quan trọng trong năm 2024 của MTTQ các cấp là tổ chức tốt Đại hội MTTQ, đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu, phải coi đây thực sự là ngày hội dân chủ, hiến kế của Nhân dân; đồng thời là dịp thể hiện quyết tâm giải quyết các vướng mắc tại cơ sở, là dịp để MTTQ tham gia giải quyết các vấn đề của Nhân dân, huy động nguồn lực trong Nhân dân nhằm tham gia phát triển TP.

Riêng về đại hội MTTQ TP, cần nghiên cứu bối cảnh tình hình, đổi mới cách thức tổ chức và nội dung đại hội, vừa bám sát chỉ đạo của Trung ương vừa căn cứ tình hình thực tiễn Thủ đô. Văn kiện Đại hội cần chú trọng phần phương hướng phát triển với những đề án, chương trình cụ thể, rõ phần việc, rõ kết quả và dễ dàng kiểm đếm.

Phó Bí thư Thành uỷ cũng yêu cầu MTTQ các cấp TP phát huy, thực hiện quyết liệt hơn nữa vai trò phản biện, tư vấn và giám sát; đồng thời, đặt hàng Hội đồng tư vấn Mặt trận phản biện, tư vấn về Dự thảo Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng về xây dựng người Hà Nội văn minh.

Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong tin tưởng, MTTQ Việt Nam các cấp của TP sẽ tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, để động viên khích lệ 10 triệu dân chung tay, góp sức xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

Củng cố khối Đại đoàn kết để phát huy các nguồn lực phát triển
Giám đốc Công an TP Nguyễn Hải Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và UBND TP cho các cá nhân

Tiếp thu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cho biết, năm 2023, MTTQ TP rất vui mừng đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP; đồng thời trân trọng cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình, trách nhiệm của các cán bộ Mặt trận, các chuyên gia, nhà khoa học đối với công tác Mặt trận.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trong năm 2024 là hết sức nặng nề, đòi hỏi MTTQ cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP đề nghị Mặt trận các cấp tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo yêu cầu theo chỉ đạo của Trung ương, TP.

Các đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, TP và địa phương; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận, phương châm hướng về cơ sở, địa bàn dân cư, lấy người dân là chủ thể trong hoạt động; khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác Mặt trận của từng cấp.

Củng cố khối Đại đoàn kết để phát huy các nguồn lực phát triển
Lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam và MTTQ TP Hà Nội trao Bằng khen cho các tập thể

Cùng với đó, MTTQ các cấp cần tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua theo hướng ích nước, lợi dân, hướng thiện; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, ...

Trước mắt, Mặt trận, các tổ chức thành viên các cấp tập trung chuẩn bị kế hoạch, nguồn lực để chăm lo các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn; giám sát công tác tổ chức lễ hội đầu, tránh đề xảy ra mê tín dị đoan...

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tặng Bằng khen và Cờ thi đua cho 5 tập thể xuất sắc dẫn đầu của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trao Bằng khen cho 10 tập thể (là các Ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và Ủy ban MTTQ cấp huyện) và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2023.

Bộ trưởng Bộ Công an và UBND TP tặng Bằng khen cho Cán bộ, nhân viên Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và nhiều tập thể, cá nhân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng Bằng khen cho 12 tập thể (là các Ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và MTTQ cấp huyện).

Hạnh Nguyên
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động