Mất an toàn vệ sinh thực phẩm quanh trường học

Cần sự "vào cuộc" mạnh mẽ của các nhà trường

Tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm quanh khu vực cổng trường học vẫn luôn là thực trạng nan giải hiện nay. Trước mắt, không thể chỉ trông chờ vào người bán "có lương tâm" mà rất cần các nhà trường, học sinh, sinh viên nâng cao ý thức về vấn đề này. Có như vậy thì thực phẩm "bẩn" mới khó có "đất sống".
Tùng Linh
Phiên bản di động