Bế mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 9 đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Lê Ngọc Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.    
Quảng Nam: Bắt giữ đối tượng đột nhập Bệnh viện Thăng Hoa trộm cắp tài sản Ông Phan Việt Cường được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam “Siêu trộm” ở Quảng Nam là một học sinh lớp 12 của huyện Quế Sơn Cận cảnh trục vớt tàu cá bị chìm trên vùng biển Cửa Đại
be mac ky hop thu 10 hdnd tinh quang nam khoa ix
Phiên Bế mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX (Ảnh Thùy Dung)

Sau gần ba ngày làm việc, ngày 12/7, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX đã bế mạc dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường.

Trong phiên bế mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Nam đã xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và thông qua các Nghị quyết.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Võ Hồng điều hành biểu quyết thông qua 19 Nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đầu tư, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, đối thoại…

Trong đó đáng chú ý là Quảng Nam sẽ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và Nghị quyết số 39/2018 về kế hoạch đầu tư công năm 2019 và phương án phân bổ nguồn vượt thu, tiết kiệm chi năm 2018 được sử dụng để chi đầu tư phát triển.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ về quản lý đất đai, quản lý hiện trạng, quản lý theo quy hoạch được duyệt. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, phấn đấu tiếp tục hoàn thành một số dự án trọng điểm trong năm 2019; bổ sung kế hoạch vốn ngân sách Trung ương còn lại thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Đồng thời, tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn, miền núi...

Tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường thông qua Tờ trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Ngọc Quang, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa IX do nghỉ hưu theo chế độ.

Cũng tại Kỳ họp thứ 10, đã thống nhất bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Lê Ngọc Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.

N.Dương
Phiên bản di động