Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc: Giao chỉ tiêu xử lý, giải quyết 280 trường hợp vi phạm đất đai trong năm 2023

UBND thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) giao chỉ tiêu cho các đơn vị phải tập trung xử lý, giải quyết trong năm 2023 là 280 trường hợp, trong đó có 104 trường hợp vi phạm trên đất UBND tỉnh đã thu hồi của Công ty TNHH Kim Long.
Vĩnh Phúc: Phấn đấu trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của Nhân dânBình Xuyên (Vĩnh Phúc): Vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằngVĩnh Phúc: Tập trung tuyên truyền sâu rộng Đề án thí điểm xây dựng mô hình “Làng văn hóa kiểu mẫu”

Theo đó, đối với các trường hợp vi phạm đã được thống kê tại Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND thành phố Vĩnh Yên giao chỉ tiêu cho các đơn vị phải tập trung xử lý, giải quyết trong năm 2023 là 162 trường hợp.

Trong đó, phường Hội Hợp 22 trường hợp; phường Tích Sơn 10 trường hợp; phường Khai Quang 24 trường hợp; phường Ngô Quyền 1 trường hợp; xã Thanh Trù 36 trường hợp; xã Định Trung 12 trường hợp; phường Liên Bảo 42 trường hợp; phường Đồng Tâm 15 trường hợp.

104 trường hợp vi phạm trên đất UBND tỉnh đã thu hồi của Công ty TNHH Kim Long
Xử lý 104 trường hợp vi phạm trên đất UBND tỉnh đã thu hồi của Công ty TNHH Kim Long

Đối với các trường hợp vi phạm xảy ra trước ngày 16/3/2020 nhưng chưa được thống kê vào Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh: Tổng số trường hợp tồn tại, vi phạm đất đai phát sinh trước thời điểm ngày 16/3/2022, nhưng chưa được thống kê theo Kế hoạch số 54/KH-UBND là 171 trường hợp, trong đó phường Khai Quang 26 trường hợp; phường Liên Bảo 145 trường hợp.

UBND thành phố Vĩnh Yên giao chỉ tiêu cho các đơn vị phải tập trung xử lý, giải quyết xong trong năm 2023 là 62 trường hợp

Cụ thể, phường Khai Quang là 26 trường hợp vi phạm trên đất UBND tỉnh đã thu hồi của Công ty TNHH Kim Long; phường Liên Bảo 36 trường hợp vi phạm trên đất UBND tỉnh đã thu hồi của Công ty TNHH Kim Long).

Đối với các trường hợp vi phạm phát sinh sau ngày 16/3/2020 nhưng chưa được xử lý, giải quyết triệt để, UBND thành phố yêu cầu các xã, phường có vi phạm phát sinh xây dựng kế hoạch xử lý, phá dỡ công trình xong trong năm 2023 đối với 56 trường hợp.

Vĩnh Phúc: Tập trung xử lý, giải quyết 280 trường hợp vi phạp đất đai tại thành phố Vĩnh Yên
Thành phố Vĩnh Yên cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm đất đai

Đối với việc ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm phát sinh mới, UBND thành phố Vĩnh Yên yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời các hành vi xây dựng không phép, xây dựng trái phép, xây dựng lấn chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm phát sinh (nếu có).

UBND thành phố Vĩnh Yên sẽ kiên quyết xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan do thiếu trách nhiệm để đất bị lấn, bị chiếm, đất bị sử dụng không đúng mục đích, không đúng quy hoạch trên địa bàn mà không ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Lê Sơn
Phiên bản di động