VIDEO: Lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Sáng 2/3, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và cử tri cả nước.
Hậu Lộc (nguồn VTV)
Phiên bản di động