Triển khai Giải báo chí về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tại Hà Nội

Sáng 16/3, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên, Phó trưởng Ban tổ chức giải Diên hồng đã chủ trì cuộc họp triển khai Giải báo chí về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất tại TP Hà Nội.
Báo Tuổi trẻ Thủ đô giành 1 giải C, 2 giải Khuyến khích báo chí viết về xây dựng Đảng TP Hà Nội Hà Nội trao thưởng Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị lần thứ V Tích cực tham gia Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2023
Phát động giải báo chí về Quốc hội và HĐND tại Hà Nội
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Nguyễn Ngọc Việt thông tin tại cuộc họp

Theo Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Nguyễn Ngọc Việt, ngày 23/12/2022 Văn phòng Quốc hội đã ban hành Đề án số 3134/ĐA-VPQH về tổ chức Giải Diên Hồng - Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND.

Để công tác tổ chức Giải báo chí Diên Hồng được hiệu quả, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch Phối hợp với các cơ quan báo chí Hà Nội triển khai Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐNĐ.

Theo đó, mục đích triển khai giải báo chí nhằm sáng tạo nhiều tác phẩm báo chỉ có chất lượng tham dự Giải, đồng thời qua đó lan tỏa mạnh mẽ sự đổi mới, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp TP Hà Nội, từ đó khẳng định vai trò, hiệu quả của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Đồng thời, giải phát huy tính chủ động của các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP trong cung cấp thông tin, định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí; Phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động của báo chí trong tuyên truyền, lan tỏa hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp TP Hà Nội, tạo nên nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng tham dự Giải...

Phát động giải báo chí về Quốc hội và HĐND tại Hà Nội
Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên phát biểu tại cuộc họp

Về nội dung, các tác phẩm báo chỉ thể hiện được hoạt động của Đoàn ĐBQH TP đối với công tác xây dựng pháp luật; Hoạt động giám sát, khảo sát; Công tác tiếp xúc cử tri; Tiếp công dân và xử lý các đơn, thư của công dân; Hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội; công tác phối hợp giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các hoạt động khác.

Các tác phẩm báo chí thể hiện được các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND các cấp. Trong đó chú trọng phản ánh về quá trình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của HĐND các cấp TP; Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND trong việc triển khai các văn kiện của Đảng, Luật, pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội; Về những cải tiến, đổi mới trong cách thức tổ chức kỳ họp HĐND, trong hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND.

Các tác phẩm báo chí được xây dựng với nhiều thể loại như bài, ảnh, phóng sự, phóng sự truyền hình... trong đó khuyến khích các tác phẩm có hình thức sáng tạo như inforgraphic, bài phóng sự trên báo điện tử kết hợp đa dạng phương thức trình bày như viết, video ngắn, ảnh.

Theo Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên, đối với các cơ quan báo chí có tác phẩm tham dự và đạt giải, Thường trực HĐND TP Hà Nội sẽ có kinh phí động viên. Tác giả có tác phẩm đạt Giải được đề nghị tặng Bằng khen của UBND TP và kèm kinh phí khen thưởng đột xuất thực hiện nhiệm vụ chính trị theo quy định chung đối với các tác phẩm đạt giải báo chí của TP.

Hạnh Nguyên
Phiên bản di động