Thủ tướng: Không để doanh nghiệp đến xin, đến kêu thì mới làm

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương chủ động, trách nhiệm trong giúp đỡ doanh nghiệp, "không để doanh nghiệp đến xin, đến kêu thì mới làm"...
Họp với Thủ tướng về tín dụng, các doanh nghiệp muốn gì? Cần cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp nội "bắt tay" với doanh nghiệp ngoại

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 127/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị gặp mặt đầu xuân với các doanh nghiệp Nhà nước tiêu biểu trên toàn quốc.

Thông báo nêu rõ, Chính phủ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Nhà nước; chú trọng phát triển doanh nghiệp Nhà nước nhanh, bền vững, đúng hướng, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng là kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo của nền kinh tế, doanh nghiệp Nhà nước đóng vai trò tiên phong, nòng cốt.

Thủ tướng: Không để doanh nghiệp đến xin, đến kêu thì mới làm
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Các doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục nắm giữ nguồn lực lớn về vốn, tài sản, công nghệ, nhân lực chất lượng cao, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho người lao động, tham gia tích cực công tác an sinh xã hội, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được,vẫn có doanh nghiệp thua lỗ, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh đề ra; một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty có lợi nhuận âm, trong đó có doanh nghiệp có quy mô lớn, vai trò quan trọng; hiệu quả hoạt động và đầu tư chưa tương xứng với nguồn lực được giao.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp Nhà nước phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt, mở đường của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế.

Theo đó, doanh nghiệp Nhà nước cần là lực lượng tiên phong, dẫn đầu trong đổi mới sáng tạo, đổi mới mô hình quản trị cơ cấu lại nguồn vốn, cơ cấu lại các chuỗi sản xuất, cung ứng… theo hướng hiện đại, phù hợp thông lệ quốc tế, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, các ngành mới nổi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan đại diện chủ sở hữu tích cực, chủ động, trách nhiệm trong giúp đỡ doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tạo điều kiện, cơ hội cho doanh nghiệp phát triển, "không để doanh nghiệp đến xin, đến kêu thì mới làm", phối hợp hiệu quả với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy mặt mạnh, hạn chế điểm yếu, tiến cùng, theo kịp và vươn lên, tăng tốc phát triển.

Trong quý III/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao một cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước; đồng thời phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chủ động, tích cực hơn nữa trong hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao; trên cơ sở sơ kết mô hình Ủy ban, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất hoàn thiện các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban và pháp luật có liên quan.

Hậu Lộc
Phiên bản di động