Thanh tra phát hiện vi phạm hơn 92.783 tỷ đồng và 292,5ha đất

Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn ngành thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 92.783 tỷ đồng và 292,5ha đất, trong đó kiến nghị thu hồi 59.431 tỷ đồng và 24,9ha đất.
Kiến nghị gỡ khó cho 154 dự án điện mặt trời từng bị thanh tra Danh sách các doanh nghiệp bị thanh tra hoạt động kinh doanh vàng

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành thanh tra đã triển khai 3.910 cuộc thanh tra hành chính; 58.025 cuộc thanh tra chuyên ngành.

Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 92.783 tỷ đồng và 292,5ha đất, trong đó kiến nghị thu hồi 59.431 tỷ đồng và 24,9ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý hơn 33.351 tỷ đồng, 252ha đất.

Đồng thời, toàn ngành thanh tra cũng đã ban hành 49.982 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 2.089 tỷ đồng; kiến nghị xem xét xử lý hành chính 856 tập thể và 3.862 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét 94 vụ, 73 đối tượng.

Trong đó, về thanh tra hành chính, toàn ngành đã tiến hành 3.910 cuộc thanh tra, tổng hợp từ 2.303 cuộc thanh tra đã ban hành kết luận, phát hiện sai phạm vệ kinh tế số tiền 837,1 tỷ đồng và 277,4ha đất; trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 587,6 tỷ đồng và 24,9ha đất.

Thanh tra phát hiện vi phạm hơn 92.783 tỷ đồng và 292,5ha đất
Ảnh minh họa.

Đồng thời, cơ quan thanh tra cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 249,5 tỷ đồng và 252,5ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 856 tập thể và 3.862 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 37 vụ, 26 đối tượng.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, toàn ngành đã tiến hành 481 cuộc thanh tra, kết thúc và ban hành kết luận 278 cuộc. Qua thanh tra 780 đơn vị phát hiện vi phạm với số tiền 181 tỷ đồng và 0,1ha đất; kiến nghị thu hồi 104,6 tỷ đồng và 0,1ha đất; kiến nghị xử lý khác 76,4 tỷ dồng; kiến nghị xử lý hành chính 321 tổ chức, 929 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 5 vụ việc.

Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách đã tiến hành 1.341 cuộc thanh tra, kết thúc và ban hành kết luận 786 cuộc. Qua thanh tra 2.030 đơn vị phát hiện vi phạm với số tiền 206,6 tỷ đồng và 0,06ha đất; kiến nghị thu hồi 156 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 50,6 tỷ đồngvà 0,06ha dất; kiến nghị xử lý hành chính 276 tổ chức và 1.188 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 15 vụ, 16 đối tượng.

Trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai đã tiến hành 438 cuộc thanh tra, kết thúc và ban hành kết luận 200 cuộc. Qua thanh tra 637 đơn vị phát hiện vi phạm với số tiền trên 72,8 tỷ đồng và 291,2ha đất; kiến nghị thu hồi 20,6 tỷ đồng và 24,8ha dất; kiến nghị xử lý khác 52,2 tỷ đồng và 266,4ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 93 tổ chức, 436 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 11 vụ, 8 đối tượng.

Lực lượng thanh tra chuyên ngành cũng tiến hành 38.025 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 80.774 tổ chức, cá nhân, phát hiện 57.780 tổ chức, cá nhân có vi phạm với số tiền là 91.946 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 58.844 tỷ đông; kiến nghị xử lý khác 33.102 ty đồng; ban hành 49.982 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.089 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 57 vụ việc, 47 đối tượng.

Hậu Lộc
Phiên bản di động