Thanh tra Chính phủ: Kỷ luật 4 người kê khai tài sản không trung thực

Theo Thanh tra Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2024 có 2.518 người được xác minh kê khai tài sản, thu nhập. Trong đó, 4 người bị kỷ luật do kê khai không trung thực.
Ngân hàng Nhà nước bốc thăm chọn 58 người xác minh tài sản, thu nhập

Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành thanh tra.

Theo đó, về công tác phòng chống tham nhũng, kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo, phòng chống tham nhũng được công bố, công khai theo đúng quy định của pháp luật; các bộ, ngành, địa phương kiểm tra tại 2.854 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 228 đơn vị vi phạm.

Trong kỳ báo cáo có 15 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 22 người.

Thanh tra Chính phủ: Kỷ luật 4 người kê khai tài sản không trung thực
Ảnh minh họa.

Có 282.826 người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong kỳ; có 2.518 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập; 4 người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Theo Thanh tra Chính phủ, tổng số vụ việc tham nhũng phát hiện là 19 vụ việc, 29 người. Trong đó, qua kiểm tra nội bộ phát hiện 8 vụ, 10 người; qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 7 vụ, 15 người; qua giải quyết khiếu nại tố cáo phát hiện 4 vụ, 4 người liên quan đến tham nhũng.

Cũng trong 6 tháng qua, các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 9.336 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.'

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã giải quyết 13.693/17.347 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 78,9% (tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023).

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 8,5 tỷ đồng, 0,27ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 25 tỷ đồng, 1,1ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 9 tổ chức, 259 cá nhân; kiến nghị xử lý 238 người (trong đó có 207 cán bộ, công chức); chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 9 vụ, 6 đối tượng.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm tra, rà soát và kết luận, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo xử lý 102 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp. Trong đó có những vụ việc đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhưng công dân không nhất trí, tiếp tục khiếu nại.

Hậu Lộc
Phiên bản di động