Sở Y tế Hà Nội triển khai kế hoạch công tác dược, mỹ phẩm năm 2023

Sở Y tế Hà Nội có Kế hoạch số 338/KH-SYT triển khai công tác dược, mỹ phẩm năm 2023.
Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh Kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế chuyên môn năm 2023 Các đơn vị y tế trực Tết nghiêm túc, báo cáo đầy đủ theo đúng quy định

Theo đó, kế hoạch hướng tới các mục tiêu: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong công tác dược, mỹ phẩm; Phổ biến, triển khai, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc, mỹ phẩm góp phần phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân trên địa bàn.

Ngoài ra, mục tiêu cung ứng kịp thời thuốc có chất lượng, hợp lý, an toàn, hiệu quả cho nhân dân trên địa bàn; 100% các bệnh viện tổ chức hoạt động dược lâm sàng theo quy định của pháp luật; Củng cố, tăng cường chất lượng hoạt động của Hội đồng thuốc điều trị nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, ngành Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, quản lý giá thuốc; Tiếp tục thực hiện đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn, thúc đẩy việc cập nhât dữ liệu của các cơ sở kinh doanh thuốc vào hệ thống dữ liệu quốc gia, triển khai việc kê đơn thuốc điện tử theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nội dung trọng tâm công tác dược, mỹ phẩm năm 2023 được xác định từ công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giá sát và công tác chuyên môn (dược lâm sàng; cung ứng, bảo quản, sử dụng thuốc; quản lý mỹ phẩm; quản lý giá thuốc; chất lượng thuốc, mỹ phẩm; thuốc kiểm soát đặc biệt; quản lý hóa chất diệt côn trùng, hóa chất sát khuẩn).

Trong đó, đối với công tác chuyên môn dược lâm sàng, kiện toàn, bổ sung nhân sự làm công tác dược lâm sàng trong các bệnh viện trực thuộc.

Các đơn vị tăng cường đào tạo, hướng dẫn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho dược sĩ làm công tác dược lâm sàng; Tiếp tục hợp tác với trường Đại học Dược Hà Nội trong công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm soát, can thiệp sử dụng thuốc đối với các bệnh mãn tính (tim mạch, tiểu đường, huyết áp…).

Các cơ sở y dược phối hợp với các hội nghề nghiệp trong việc đào tạo, chuyển giao các hoạt động chuyên môn về dược lâm sàng.

Ngành Y tế tổ chức các hội nghị hướng dẫn chuyên đề liên quan đến sử dụng các nhóm thuốc: tim mạch, chuyển hóa, kháng sinh, ung thư…

Mặt khác, ngành tăng cường triển khai áp dụng Quyết định số 5948/QĐ-BYT ngày 30/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục tương tác thuốc chống chỉ định trong thực hành lâm sàng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Phấn đấu 20% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng tránh tương tác thuốc chống chỉ định.

Về cung ứng, bảo quản, sử dụng thuốc, đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch, khám chữa bệnh.

Các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cung ứng, sử dụng và báo cáo thống kê thuốc, tham mưu đề xuất xây dựng phần mềm quản lý thuốc đồng bộ, liên thông với tất cả các cơ sở khám chữa bệnh; Nâng cao chất lượng công tác bảo quản, sử dụng thuốc…

Về quản lý mỹ phẩm, đẩy mạnh kết nối thông tin nhằm nâng cao chất lượng mỹ phẩm sản xuất trên địa bàn.

Ngành Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội tăng cường kiểm nghiệm các mẫu mỹ phẩm lưu thông trên địa bàn nhằm kiểm soát chất lượng mỹ phẩm; Thẩm định các cơ sở sản xuất mỹ phẩm, hồ sơ công bố mỹ phẩm, quảng cáo mỹ phẩm theo đúng quy định.

Về quản lý chất lượng thuốc, mỹ phẩm, ban hành văn bản đình chỉ lưu hành thuốc, mỹ phẩm theo thông báo của Cục Quản lý Dược đúng quy định, gửi trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp điện tử và hệ thống cơ sở dữ liệu dược quốc gia.

Ngoài ra, các đơn vị củng cố mạng lưới kiểm soát chất lượng thuốc tại các đơn vị, rà soát, hoàn thiện nội dung kiểm soát chất lượng.

Ngành Y tế chỉ đạo và phối hợp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội triển khai giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm; Đăng tải, cập nhật kịp thời các thông tin liên quan thuốc, mỹ phẩm vi phạm chất lượng trên trang thông tin của Trung tâm. Đồng thời, thực hiện giám sát thu hồi thuốc, mỹ phẩm tại các cơ sở kịp thời, triệt để…

Phương Thu
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động