Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi

Quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định cụ thể các vật dụng thí sinh được phép và bị cấm đem vào phòng thi nhằm phục vụ cho kỳ thi an toàn, hiệu quả cũng như tránh các gian lận.
Thành Trung
Phiên bản di động