Một năm căng mình giải quyết dịch vụ công trực tuyến của Công an huyện Chương Mỹ

Thống kê tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án 06, tỷ lệ giải quyết Dịch vụ công trực tuyến của Công an huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) đạt cao trên lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú.
Khẩn trương rà soát, miễn, giảm các khoản thu phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến Hà Nội đôn đốc việc thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính Ra quân hoạt động cao điểm tuyên truyền về định danh điện tử và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến

Đánh giá tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính Phủ trên địa bàn huyện mới diễn ra, Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện Chương Mỹ cho biết thời gian qua, công tác triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn huyện được quan tâm, chỉ đạo triển khai bằng nhiều biện pháp, giải pháp hiệu quả.

Một năm căng mình giải quyết dịch vụ công trực tuyến của Công an huyện Chương Mỹ
Lãnh đạo huyện Chương Mỹ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong triển khai Đề án 06 (Ảnh: Hoàng Điệp)

Theo đó, Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện đã phân công rõ nhiệm vụ, tiến độ thực hiện của Đề án đến các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các phòng, ban, ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Ban cũng thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra, hướng dẫn thực hiện và ban hành các văn bản chỉ đạo. Công an huyện đã tập trung triển khai đợt cao điểm thu nhận hồ sơ CCCD, cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu.

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với Công an huyện tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân bằng nhiều hình thức như treo băng rôn, khẩu hiệu, phát sóng tin bài trên sóng phát thanh, Cổng thông tin điện tử.

Nội dung tuyên truyền tập trung về việc triển khai cấp CCCD gắn chíp cho người dân; Cấp tài khoản định danh điện tử; đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Do vậy, người dân trên địa bàn huyện đã cơ bản nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng, sự tiện lợi của việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nhờ đó, tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến của Công an huyện đạt cao trên lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú.

Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện đã có văn bản số 2235/UBND-VP ngày 18/11/2022 chỉ đạo các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh triển khai 2 nhóm dịch vụ công liên thông.

Định kỳ hàng tuần, UBND huyện tổ chức giao ban với các ngành Tư pháp, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện cùng các thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện 2 nhóm dịch vụ liên thông.

Về cấp định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID cho công dân Công an huyện và Công an các xã, thị trấn đã cấp được 232.413/265.951 chỉ tiêu, đạt 91.2%; cấp định danh điện tử mức 1 được 184.870/185.930 trường hợp đạt 99% chỉ tiêu; Kích hoạt tài khoản mức 2 đạt 59.163/80.021 trường hợp đạt 74%. Việc kết nối chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành tiếp tục được quan tâm, triển khai quyết liệt.

Tại Hội nghị, các đồng chí Nguyễn Đình Hoa, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06; Hoàng Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các tập thể, cá nhân, các ngành thành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh vai trò của Ban Chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, xây dựng kế hoạch thực hiện đề án sát với tình hình thực tế tại huyện.

Đồng chí Nguyễn Đình Hoa đề nghị tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng qua đó biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt và có nhiều sáng kiến, phê bình, rút kinh nghiệm những tập thể, cá nhân còn nhiều thiếu sót, yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, phải tăng cường tập huấn chuyển đổi số, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số với mục tiêu làm chuyển biến ý thức của người dân, mở rộng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt tập trung cấp thẻ CCCD cho công dân từ đủ 14 tuổi, rà lại thực trạng cơ sở hạ tầng CNTT...

Khánh Khoa
Phiên bản di động