Hôm nay bắt đầu đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1

Theo lịch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ ngày 1-3/7, phụ huynh tại Hà Nội bắt đầu đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con vào lớp 1 năm học 2024-2025.
Huyện Tam Đảo: Khen thưởng học sinh có thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh năm 2024 Hà Nội bổ sung thêm 3.210 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10

Phụ huynh học sinh truy cập trang https://tsdaucap.hanoi.gov.vn để tìm hiểu các thông tin tuyển sinh và đăng ký tuyển sinh.

Trước đó, theo Công văn 963/SGDĐT-QLT năm 2024 của Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn về lịch tuyển sinh lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 cho năm học 2024-2025 của Hà Nội, lịch tuyển sinh lớp mầm non, lớp 1 và tuyển sinh lớp 6 năm học 2024-2025 tại Hà Nội sẽ theo tuyến bằng hình thức trực tuyến từ ngày 1-9/7.

Tuyển sinh lớp mầm non: Từ ngày 4-6/7.

Tuyển sinh lớp 1: Từ ngày 1-3/7.

Tuyển sinh lớp 6: Từ ngày 7-9/7.

Tuyển sinh theo tuyến bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 13-18/7. Tuyển sinh vào các trường tư thục: Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp kiểm tra đánh giá năng lực lựa chọn thời điểm kiểm tra hợp lý, đảm bảo hoàn thành chậm nhất ngày 29/6/2024.

Sau ngày 18/7, những trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu có thể được cho phép được tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu từ 21-22/7 và các trường mầm non được tuyển bổ sung đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

Hôm nay bắt đầu đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1
Ảnh minh hoạ

Hồ sơ tuyển sinh cấp mầm non gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu do trường tuyển sinh phát hành) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp; in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh theo hình thức trực tuyến; bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.

Hồ sơ tuyển sinh lớp 1 gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu do trường tuyển sinh phát hành) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp; in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh theo hình thức trực tuyến; bản sao Giấy khai sinh hợp lệ; giấy xác nhận chế độ ưu tiên (khuyến khích) do cấp có thẩm quyền cấp (nếu có).

Hồ sơ tuyển sinh lớp 6 gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu do trường tuyển sinh phát hành) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp; in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh theo hình thức trực tuyến; bản chính học bạn cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ; bản sao Giấy khai sinh hợp lệ; quyết định cho phép học vượt cấp (nếu có); giấy xác nhận chế độ ưu tiên (khuyến khích) do cấp có thẩm quyền cấp (nếu có).

Năm học 2024 - 2025, Hà Nội tiếp tục thực hiện tuyển sinh theo tuyến do UBND quận, huyện, thị xã quy định và sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố.

Đối với các trường THCS được UBND TP công nhận là trường chất lượng cao sẽ tuyển sinh lớp 6 không theo tuyến; nếu số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu thì xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp kiểm tra, đánh giá năng lực.

Sở GD&ĐT Hà Nội quy định về độ tuổi như sau: Lớp 1 tuyển học sinh 6 tuổi (sinh năm 2018). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7-9 tuổi; không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

Lớp 6 tuyển học sinh 11 tuổi (sinh năm 2013). Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm học hoàn thành chương trình tiểu học; học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

Phụ huynh học sinh tham khảo các bước đăng ký tuyển sinh trực tuyến dưới đây:

Hôm nay (1/7), phụ huynh Thủ đô bắt đầu đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 cho con
Hôm nay (1/7), phụ huynh Thủ đô bắt đầu đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 cho con
Hôm nay (1/7), phụ huynh Thủ đô bắt đầu đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 cho con
Hôm nay (1/7), phụ huynh Thủ đô bắt đầu đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 cho con
Quỳnh Giang
Phiên bản di động