Hải Dương: Không để xảy ra tình trạng ôm dự án, triển khai không hiệu quả

Đây là chỉ đạo của ông Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo về điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2045.
Hải Dương: Xả thải vượt chuẩn, Công ty Paishing Việt Nam bị phạt 294 triệu đồng Hải Dương: Công an vào cuộc xác minh một thanh niên bị đánh nhập viện Hải Dương: Sắp tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà

Tại cuộc họp chuyên đề ngày 7/5, UBND tỉnh Hải Dương đã xem xét, cho ý kiến về việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2020 - 2030, định hướng đến năm 2045.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đề nghị ngay sau cuộc họp, các sở, ngành và địa phương phải phối hợp rà soát danh mục các khu dân cư, khu đô thị đảm bảo tính thống nhất giữa nội dung này với chỉ tiêu sử dụng đất và chương trình phát triển nhà ở; phải có thứ tự ưu tiên rõ ràng cho những dự án lớn, dự án trọng tâm trọng điểm của tỉnh, của huyện mang lại tiềm năng phát trển kinh tế xã hội cho tỉnh.

Hải Dương đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở
Ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị lãnh đạo UBND các huyện cần đánh giá tính khả thi của các dự án, tránh tình trạng ôm dự án, không có khả năng triển khai, gây lãng phí. Theo đó, giữa đất ở và đất công nghiệp, tỉnh ưu tiên đất ở để ổn định thị trường bất động sản.

Theo Sở Xây dựng Hải Dương, diện tích đất ở tối đa được phép phát triển đến năm 2030 của Hải Dương gần 2.400ha, gồm hơn 1.600ha đất ở theo tính toán nhu cầu, còn lại là đất ở của các dự án động lực cấp vùng.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản nhấn mạnh, việc điều chỉnh chương trình kế hoạch phát triển nhà ở phải khớp nối với chỉ tiêu đất đai được phân bổ và quy hoạch vùng.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ tịch uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát dự án khu dân cư, khu đô thị, tổng hợp số liệu báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương cũng nhấn mạnh, địa phương nào, sở, ngành nào không tích cực vào cuộc, ảnh hưởng tới tiến độ điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của tỉnh thì Giám đốc sở và Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Theo tổng hợp của Sở Xây dựng Hải Dương, năm 2024, các địa phương đề xuất 205 danh mục lập quy hoạch điểm dân cư, khu dân cư, đô thị mới với tổng diện tích khoảng 2.698ha.

Việc lập, ban hành kế hoạch lập quy hoạch và danh mục dự án quy hoạch xây dựng các khu dân cư thuộc trách nhiệm của uỷ ban nhân dân cấp huyện, xã.

Sau khi nghiên cứu các báo cáo kế hoạch, danh mục quy hoạch của uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh và đề xuất tổng số danh mục lập quy hoạch chi tiết năm 2024 do các địa phương đề xuất gồm 82 đồ án, diện tích khoảng 764ha.

Danh mục các quy hoạch chi tiết ưu tiên lập là 12 đồ án. Các quy hoạch này chỉ lập, phê duyệt sau khi phù hợp quy hoạch cấp trên. Đối với các danh mục đề xuất lập quy hoạch chi tiết chưa phù hợp với quy hoạch cấp trên được phê duyệt, chưa thống nhất với kế hoạch nhà năm 2023-2025, đề nghị các huyện, thị xã, thành phố không đưa vào kế hoạch lập quy hoạch năm 2024.

Theo báo cáo Sở Xây dựng rà soát kết quả triển khai các dự án khu dân cư, đô thị làm cơ sở lập điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương, chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022-2030 định hướng năm 2045 đã được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 28/1/2022 cần có sự điều chỉnh.

Để có cơ sở hoàn thiện điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2045, Sở Xây dựng đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống nhất diện tích giữa diện tích đất ở theo tính toán được phép phát triển của điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh với phân bổ chỉ tiêu đất ở giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 17/5.

Hoàng Duy
Phiên bản di động