23 đơn vị được phê duyệt liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố danh sách các đơn vị được phê duyệt liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Theo đó, có 23 đơn vị đã được Bộ phê duyệt liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.
Hà Nội lấy khảo sát ý kiến giáo viên về việc thi 3 hay 4 môn vào lớp 10 Bộ GD-ĐT và Bộ Nội Vụ trả lời về việc bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Người học và những người quan tâm đến vấn đề này có thể tra cứu danh sách này để biết các đơn vị đã được cơ quan chức năng cấp phép đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, từ đó có sự lựa chọn phù hợp và bảo đảm căn cứ pháp lý.

23 đơn vị được phê duyệt liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ
Có 23 đơn vị đã được Bộ phê duyệt liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài (Ảnh minh họa)

Vào đầu tháng 11/2022, Bộ GD&ĐT có văn bản yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tăng cường công tác quản lý liên kết, tổ chức cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam hiện nay được quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Nghị định này giao Bộ GD&ĐT quy định cụ thể về việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam.

Nhằm tăng cường vai trò quản lý nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích của người được cấp chứng chỉ và các bên liên kết, Bộ GD&ĐT đã ban hành quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài (Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT); Đôn đốc, chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo tham mưu UBND cấp tỉnh thực hiện đúng trách nhiệm, chức năng quản lý Nhà nước theo quy định.

Theo nhận định của Bộ GD&ĐT, thời gian qua, hoạt động liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam chưa được quản lý chặt chẽ, tiềm ẩn nguy cơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dự thi.

Từ cuối tháng 11/2022, nhiều trung tâm thông báo dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Nguyên nhân là do các bên liên kết chưa làm hồ sơ hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ GD&ĐT phê duyệt theo quy định. Bộ đã và đang tiếp tục tiếp nhận và thẩm định hồ sơ của các đơn vị để phê duyệt.

Danh sách các đơn vị được Bộ cấp phép:

23 đơn vị được phê duyệt liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ
23 đơn vị được phê duyệt liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ
23 đơn vị được phê duyệt liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ
23 đơn vị được phê duyệt liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ
23 đơn vị được phê duyệt liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ
23 đơn vị được phê duyệt liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ
23 đơn vị được phê duyệt liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ
Tùng Lâm
https://tuoitrethudo.com.vn/23-don-vi-duoc-phe-duyet-lien-ket-to-chuc-thi-cap-chung-chi-nang-luc-ngoai-ngu-217601.html
Phiên bản di động