Ủy quyền thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh cho UBND cấp huyện

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố.
Năm 2023, Hà Nội đặt mục tiêu trồng mới hơn 200.000 cây xanh trên các tuyến đường đô thị Tuổi trẻ Hà Nội phát động trồng cây xanh
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Quyết định ủy quyền cho UBND cấp huyện giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố, gồm: Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh nằm trên địa bàn 1 huyện và địa bàn thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện; Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước quy định tại Khoản 3, Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Thành phố cũng ủy quyền cho UBND cấp huyện giải quyết thủ tục cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/dự án).

Thời hạn ủy quyền các thủ tục trên kể từ ngày 31/1/2023 đến hết 31/12/2023.

UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và pháp luật về việc thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Lam Dương
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động