Hà Nội lên kế hoạch ngăn ngừa sử dụng các loại thuốc lá mới

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn thành phố đến năm 2030.
Bảo vệ thanh thiếu niên khỏi thuốc lá điện tử Phát hiện số lượng thuốc lá điện tử lớn nhất từ trước đến nay Thuốc lá mới tràn lan, cần giải pháp hiệu quả để bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Theo kế hoạch, giai đoạn 2023 - 2025, Hà Nội phấn đấu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 39%, nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1,4%; giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc xuống dưới 30%, tại nhà hàng xuống dưới 75%, tại quán bar, cà phê xuống dưới 80%, tại khách sạn xuống dưới 60%.

Giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội phấn đấu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 36%, nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1%; giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc xuống dưới 25%, tại nhà hàng xuống dưới 65%, tại quán bar, cà phê xuống dưới 70%, tại khách sạn xuống dưới 50%. Tiếp tục ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới trong cộng đồng.

Hà Nội lên kế hoạch ngăn ngừa sử dụng các loại thuốc lá mới
Thuốc lá điện tử và thuốc lá truyền thống. (Ảnh minh họa)

Để đạt được các mục tiêu trên, Hà Nội đề ra các nhóm giải pháp về cơ chế chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp liên ngành đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; Tăng cường và đổi mới hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng, chống tác hại của thuốc lá; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống giám sát về phòng, chống tác hại của thuốc lá; Kiện toàn, nâng cao năng lực mạng lưới về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá các cấp, các ngành, tập trung xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030; chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường không khói thuốc tại trụ sở các cơ quan, đơn vị trực thuộc; đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá thuộc thẩm quyền quản lý…

HK
Phiên bản di động