Công ty TNHH Giấy Bình Dương hoạt động bất chấp bị đình chỉ, coi thường tính mạng con người

Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra an toàn PCCC đối với Công ty TNHH Giấy Bình Dương, phát hiện công ty vi phạm các quy định về PCCC.
Cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn Công ty TNHH Giấy Bình Dương

Công ty TNHH Giấy Bình Dương có địa chỉ tại Lô 13 Cụm công nghiệp Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng (Bắc Giang); đại diện pháp luật của công ty là ông Nguyễn Văn Quang - Giám đốc.

undefined
Công ty TNHH Giấy Bình Dương.

Công ty là cơ sở thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC và đã được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 3626/TD-PCCC ngày 1/10/2019.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC, định kỳ hàng năm Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tiến hành kiểm tra an toàn PCCC đối với cơ sở. Thông qua công tác kiểm tra đã phát hiện công ty vi phạm các quy định về PCCC.

Theo đó, Công ty TNHH Giấy Bình Dương đã có hành vi vi phạm hành chính “Đưa hạng mục công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy”, quy định tại Khoản 4, Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Công an tỉnh Bắc Giang đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt 80 triệu đồng và quyết định tạm đình chỉ đối với Công ty TNHH Giấy Bình Dương với lỗi vi phạm trên.

Đến ngày 3/1/2023, sau khi kiểm tra việc chấp hành quyết định tạm đình chỉ của Công ty TNHH Giấy Bình Dương, Công an tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định đình chỉ hoạt động đối với toàn bộ nhà xưởng cho thuê của Công ty TNHH Giấy Bình Dương với hành vi đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Tiếp tục qua công tác kiểm tra, giám sát chấp hành Quyết định đình chỉ hoạt động của Công ty TNHH Giấy Bình Dương, cơ quan chức năng phát hiện công ty không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động và tiếp tục cho các doanh nghiệp thuê nhà xưởng hoạt động sản xuất trong khi không đủ điều kiện về an toàn PCCC và CNCH.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Giấy Bình Dương số tiền 80 triệu đồng với hành vi vi phạm “Không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy”.

Với các hành vi vi phạm kéo dài, ngày 15/4/2024, Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Phòng Quản lý đô thị huyện Yên Dũng, Công an huyện Yên Dũng thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra về an toàn PCCC và CNCH, qua công tác kiểm tra đã yêu cầu Công ty TNHH Giấy Bình Dương chấp hành Quyết định đình chỉ hoạt động đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công ty này từng bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn để thi hành Thông báo tiền thuế nợ số 8349/TB-CTBGI-KDT ngày 11/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

Lý do bị cưỡng chế là người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Số tiền bị cưỡng chế: 866.597.932 đồng.

Công Ty TNHH Giấy Bình Dương phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày 15/12/2023 đến ngày 16/12/2024.

Thanh Thắng
Phiên bản di động